Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

eTrøndelag ansvarlig for helsesesjon på årets Nokios-konferanse: Hvor ble det av pasienten?

Av Asle Brustad, tekst og foto.

Årets Nokios-konferanse er vel overstått med god deltakelse og mange spennende aktiviteter. Det ser ut til å ha befestet seg en oppfatning av at dette stedet man møtes om man vil vite hva som skjer på IKT-området i offentlig sektor. Om du vil vite mer om hva som foregikk på konferansen så klikk deg inn her.. Denne gangen hadde vi ansvar for en sesjon kalt ”Samordning og personvern i helsevesenet”. Denne inngikk i et hovedspor som omhandlet samhandling mellom stat og kommune. Tre spennende aktører var på podiet med hvert sitt innlegg. Sør-Trøndelag fylkeskommune har også i år sittet i programkomiteen.

Datatilsynet v. Monica Fornes var først i ilden. Hun var oppfordret til å si noe om ”Personvern som hinder eller mulighet.” Hun presiserte at en av Datatilsynets (DT) viktigste oppgaver er å sørge for at personopplysninger ikke kommer på avveie. ”Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger” fremheves som et viktig prinsipp. Blant annet mener DT at pasienten selv, i samråd med sin lege, skal bestemme hvilke opplysninger som skal være tilgjengelig i en fremtidig ”kjernejournal” (nasjonal journal med livsviktig informasjon om alle registrerte pasienter i Norge). Hun var tydelig på at DT ikke ønsker å stå i veien for et godt og effektivt helsevesen hvor tilgang til rett informasjon til rett person til rett tid er en nøkkel. Hun mener likevel det er god grunn til å tenke seg nøye om før man åpner for tilgang til pasientinformasjon på tvers av nivåer, spesielt med tanke på hva som er nødvendig informasjon. Hennes presentasjon finner du her.

Linn Brandt fra Sykehuset innlandet var nummer to og vi hadde utfordret til å gi sitt syn på ”Rett informasjon – til rett tid – til rett person”. Hun mener det er et stort problem at man ikke har tilgang til relevant informasjon om pasienten i forksjellige faser av behandlingsforløpet. Hun mener derfor det er viktig at man i IKT-systemene legger opp til en mye større grad av deling av informasjon på tvers av behandlingsnivåene. Hun tilkjennega at hun mener Datatilsynet er for restriktiv i sine holdninger mht. deling av informasjon på tvers.

Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim  Kommune var sistemann ut. Han var oppfordret til å ytre sine meninger om ”Samhandlingsreformen sett fra kommunens ståsted, muligheter og hindringer ved bruk av IKT.” Garåsen har jobbet med denne problemstillingen i lang tid, bl.a. gjennom doktorgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, NTNU.  Han orienterte bl.a. om samarbeidsprosjektet Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) mellom St. Olavs hospiltal Øya og Orkdal, Molde sykehus og en del kommuner i deres nedslagsfelt. Det viser seg å være store forskjeller i fokus i kommunene (mestring i hverdagen) og speisalisthelsetjenesten (diagnose og behandling). Dette fører til konflikter ift. hvilken informasjon man mener å ha behov for tilgang til. Garåsen er ganske klar på at tilgang til informasjon bør begrenses ut fra hvilket behov den enkelte har. Mye av pasientinformasjonen er irrelevant å dele på tvers av behandlingsnivåer, og en liten del av informasjonen er nødvendig for saksbehandling på forksjellige nivå. Han er derfor ganske på linje med Datatilsynet sine holdninger når det gjelder en restriktiv holdning til å dele data på tvers.

Tanker i etterkant av sesjonen: Et spørsmål som blir hengende litt i lufta etter å ha hørt presentasjonene er om noen faktisk har spurt hva pasienten ønsker? Man hører ofte at borgere er oppgitt over at de må gjenta de samme opplysningene om eget helseforløp, bruk av medisiner osv. om og om og om igjen etter hvert som de beveger seg i kretsløpet. Er det for mye profesjonsvurderinger og for lite fokus på hva borgeren ønsker i denne debatten?

Det er uansett meget store utfordringer man står ovenfor med tanke på deling av digital pasientinformasjon i sammenheng med Samhandlingsreformen, og det er utrolig mange aktører inne i bildet. Her kreves det ekstremt god styring fra sentralt hold om reformen skal lykkes!

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: