Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Høyteknologisk interaktivt samspill på Frøya

Av Eistein Guldseth, tekst og foto

eTrøndelag deltok på kick-off
på ”Frøyheim”, Frøya’s nye storsatsning på et opplevelsessenter basert på høyteknologisk presentasjonsteknikk. Det legges ikke skjul på at man her har Rockheim som forbilde, men der formidling av kulturarv og laksenæring står i sentrum. Det var et stjernegalleri av NTNU-forskere, politikere og andre notabiliteter som møtte opp på presentasjonen, som foregikk i kulturhuset på Sistranda. Den lokale finansieringen er allerede på plass: SALMAR’s eier Gustav Witsøe (Frøya) har lagt et anselig antall millioner i potten for å få realisert dette prosjektet, men under fortutsetning om at NTNU skulle involveres. Lokalt eierskap i hjørnesteinsbedrifter, slik det utøves her, tilfører definitivt  lokalsamfunnet ekstra muligheter og sterke initiativ.

Forskergruppen, med Prof. Reidar Almås fra Senter for Bygdeforskning i spissen, [..] har skissert hvordan denne teknologien kan brukes til å åpne ett helt nytt interaktivt samspill mellom sentrale forskningsmiljø, skolemiljøet på Frøya, og alle interesser knyttet til verneområdet og arbeidsliv i Froan. Målet er at det nye bygget som planlegges, også vil ha en multimedial opplevelsesbit, der Froan vil stå sentralt”. Jan Otto Fredagsvik i «Frøya inn i Framtida» siterer kommunestyrerepresentanten Sveinung Gundersen: ”Det planlagte kultur- og kompetansesenteret vil være det største som har skjedd Frøya siden tunnelene(Hitra Frøya).

Det er imidlertid mye som skal avklares før prosjektet eventuelt kan realiseres. I mellomtiden kan du se presentasjonen fra NTNU Multimedia-senter, og en video fra befaringen i Froan.
linjeskift

INNOVAMAR;  Frøyas Willow Run.


Som en appetizer før presentasjonen var det innlagt en omvisning på SALMAR’s nye produksjonsanlegg INNOVAMAR; et enormt slakte- og foredlingsanlegg spekket med høyteknologisk produksjonsutstyr. 120 laks i minuttet passerer gjennom anlegget (målet er 180 ved full produksjon), slaktes og videreforedles. Og på samme måte som Henry Ford har også Gustav Witsøe et betydelig antall ansatte av forskjellige nasjonaliteter. En heltidsansatt rekrutterer og tar seg av gjestearbeiderne.

Reklamer

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.