Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

IKT-trender: Mer sosialisert samhandling i offentlig sektor.

Av Eistein Guldseth, tekst og foto

I virksomhets- og tjenesteutvikling innenfor næring og kultur stilles det i en lokal sammenheng krav til digitale tjenesteleveranser. En forutsetning er i så måte en symmetrisk informasjonsformidling og kommunikasjon med involverte parter; først og fremst knyttet opp til IKT. Det betyr blant annet at kommunenes IKT-nivå må tilsvare det nivået næringsliv, offentlige- og andre samfunnsaktører har. Det ene kan ikke ses isolert fra det andre. Derfor kan det være nyttig å se litt på hva man kan forvente seg i fremtiden innenfor IKT området. Jeg har sammenfattet et utvalg av trender som vil berøre det offentlige (og resten av samfunnet):

Les mer her: IKT-trender 24102011

Reklamer

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.