Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

På tide med en forskingsstrategi på kulturområdet?

Tekst og foto: Gro-Anita Mortensen

Noen ganger er det spennende å kikke litt på hva som skjer i Danmark. Når det gjelder forskning, så skiller danskene seg fra det som er praksis i Norge. I Danmark må alle statlige museer og museum med statsstøtte i følge den danske museumsloven forske. Det betyr at de må oppfylle kraven i loven både når det gjelder innsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dette er arbeid som Kulturarvsstyrelsen følger opp.

Det er ingen forskningsplikt ved museene i Norge. Departementet stiller heller ingen krav til forskningsproduksjon. Nå etterlyser museumstilsatte tiltak som kan støtte opp om forskning og vitenskapelig produksjon i museene. (Forskerforum nr. 7/11). Det paradoksale er at  St. melding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarven og St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum, poengterer at forskning er viktig for museene.

Departementet stiller heller ikke krav om forskingsproduksjon. Dermed blir det mange og fine ord om forsking, men de blir ikke i tilstrekkelig grad prioritert i norske museer. Slik jeg forstår Stortingsmeldingene, dreier mye av det som omhandler forskning seg om å få til tverrsektorielt samarbeid med UoH-sektoren. Man ønsker altså forskning på tema som er aktuelle for museene, men legger kanskje opp til at forskningen primært skal foregå utenfor museene.

Liv Ramskjær i Norsk Kulturråd, uttaler i Universitetsavisa, at det finnes andre måter enn lovgivning for få til mer forskning. Hun åpner for økt stimuleringsmidler eller andre prosjektmidler til formålet. Hun antyder også at forskningen ved norske museer kan skyldes underrapportering, og mener at mer omfattende krav til rapportering vil kunne synliggjøre forskningsaktiviteten i museene bedre.

Større museer er bedre rustet til forskning. Også i Danmark er forskningskravet sett i sammenheng med størrelsen på museene. Man drøfter også hvordan man kan forbedre kvaliteten på forskningen. Konsolideringen av museene, til større faglige enheter, er et forhold som nok på sikt vil bidra til mer forskning også i norske museer. I så måte er vi godt skodd i Sør-Trøndelag, med det konsoliderte museet Museene i Sør-Trøndelag.

Ett utvalg nedsatt av det danske Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen har lagt fram «Udredning om fremtidens museumslandskab». Rapporten er enda ikke behandlet politisk. Det mest interessante er at Kulturministeriet også har fått utarbeidet et forslag til ny forskningsstrategi på kulturområdet.

Spørsmålet er om det er på tide å gjøre det samme i Norge? De siste årene er det etablert Regionale forskingsfond, som også skal bidra til økt forskning på offentlig sektor. Vil et sterkere nasjonalt fokus på forskning på kulturområdet  bidra til at betydningen av denne forskningen også prioriteres regionalt og kanskje internt i institusjonene?

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING

One Response

  1. Suzette paasche sier:

    Fint at du peker på behovet om større satsing på forskning i museene. Det er ikke bare viktig med en overordnet forskningsstrategi, men av økonomiske virkemidler. I MiST har vi vedtatt en felles forskningsplan, men ser at vi sliter med den berømte tidsfella. Vi trenger både tiltak innen kompetanseutvikling og økonomiske ressurser, der som vi skal lykkes å nå målet om mer forskning i museene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: