Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Kurs i digitale lydopptak og historiefortelling på Rockheim, 8. og 9. februar

Tekst og foto: Gro-Anita Mortensen

 Å skape nye historier er noe alle kan bidra til. Vi kan bruke lyder vi husker, kjenner eller som vi lengter etter og som er kan være et utgangspunkt for en historie. En historie som skapes gjennom vår fortelling og som berikes av lyd. Det handler om å ta fortida på pulsen.

Når ønsket om å ta i bruk lyd nå er i tiden skyldes det mange forhold. For det første finnes det lyd ressurser fra vår nære fortid. Private båndopptakere, videokamera og filmkamera har vært på markedet lenge.  Med dette utstyret kan mange flere enkelt lage materiale til å fortelle historier.  De fleste av oss kan til og med gjøre slike opptak med mobiltelefonene!? og på nett finnes det programmer som vi enkelt kan bruke til å redigere dette. Det er en mulighet vi ønsker at institusjonene skal ta i bruk. Med kombinasjon av bilder, tekst og lyd, kan det skapes digitale fortellinger, som gir liv og engasjement til det materiale institusjonene forvalter.

Resultatet fra kurset, som er praktisk rettet, skal bli en formidlet fortelling, som publiseres på Digitalt fortalt. Det kan selvsagt være en lydfil, og en liten tekst og bilde i tilknytning til lydfilen. For å få dette til må institusjonene ta med seg det materiale de har tenkt å basere aktiviteten i kurset på. Hovedfokuset vil være på kombinasjonen av lyd og bilder, med hovedvekt på lyd.

http://event.stfk.no/STFK/Web.nsf/ShowEvent2?OpenForm&ID=675FA7EAAC98181BC125796400495E90&S=INVIT&TM=ALL

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING

eTrøndelag etablerer STFK’s første eksterne digitale samhandlingsarena

Foto: Petter Bueng, Kysten er Klar. Tekst: Eistein Guldseth

Fra venstre Eistein Guldseth, eTrøndelag,Dag Willmann, Ressurssenteret Frøya VG, Willy Merkesnes, Hemne Næringsforening og Kristin Klepp,  Kysten er Klar.

Økt samhandling og deling på nett er målsettingen med den splitter nye digitale møteplassen som  eTrøndelag i samarbeid med Kysten er Klar har utviklet. Den digitale samhandlingsarenaen har integrert tilgang til flere sosiale media. Prosjektansvarlig,Eistein Guldseth (eTrøndelag), fremholder at bedre utnyttelse av den kollektive kunnskapen som finnes i regionen er en klar målsetting, og at man vil søke å etablere flere slike arenaer i kompetanse- eller interesseknutepunkt rundt om i regionen.

Sosiale medier brukes aktivt av folk flest på daglig basis. Det betyr en lav brukerterskel. Blogg, brukerforum, Facebook samt video- og bildearkiv, og muligheter for videokonferanse er noen av funksjonene i denne samhandlingsarenaen. At de finnes på ett sted, på en nettside, betyr at disse medier kan brukes mer målrettet i praktisk arbeid enn man kunne før. eTrøndelag har i samarbeid med konsulentfirmaet Bouvet modifisert dette rammeverket slik at det passer passer behovene i de spesifikke prosjektene.Det er mulig å lage egne programmoduler som enkelt kan settes inn i rammeverket, som man betaler en relativt beskjeden lisens for pr år.

Nå kan flere  delta og dele kunnskap og erfaringer. Den digitale møteplassen er åpen for alle, og man slipper å laste ned noe programvare for å delta i diskusjoner, dele bilder eller skrive et blogginnlegg. Dessuten er det gratis. Kostnadene er svært lave ved etablering av flere slike arenaer: Man kopierer rett og slett programkoden direkte over til en ny nettside. Nye brukere kan enkelt tilpasse løsningen til sine behov, og kan framheve sitt særpreg med logo og bilder.

Å satse på brukerskapt innhold er krevende. For å lykkes i å skape en levende arena, krever det nok målrettet arbeid med å produsere innhold og tilrettelegge organisasjonen arbeidsform til det nye verktøyet. (Det skal ikke underslås at det er et betydelig organisatorisk- og målrettet arbeid som skal til for å lykkes med å engasjere mange og få til en levende arena.) Workshop’en 30. november konsentrerte seg derfor primært om kommunikasjonsstrategi og ansvarsfordeling i prosjektgruppene i Kysten er Klar. Dette er en langsiktig satsning i så måte.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.