Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Vi arrangerer e-Create Capacitybuilding Workshop i desember

Tekst og Foto: Eistein Guldseth

I dagene 3. til 5. desember arrangerer eTrøndelag en internasjonal workshop for partnerne i Interreg IVC-prosjektet e-Create. Det kommer tilsammen 39 representanter fra 9 land. Blant dem en rekke eksperter på digital kommunikasjon. Denne workshop’en skal legge grunnlaget for den videre utviklingen av en applikasjon for smarttelefoner til bruk i reiselivs-sammenheng. Det er uten tvil en meget kompetent gruppe som samles hos oss i Trondheim de tre dagene dette varer. Det eneste vi beklager, er at vi ikke har plass til flere eksterne som ønsker å delta. Vi lover imidlertid å følge opp resultatene fra denne workshop’en tett i forhold til våre interessenter.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

KULMIN plukket ut til å representere «e-Create» på Workshop i Brussel.

Tekst & Foto: Eistein Guldseth

STFK, ved undertegnede, ble i høst invitert av Committee of Regions i Brussel til å presentere KULMIN på komiteens «Thematic Workshop Capitalising Rural Development» 6. november.

Sør Trøndelag fylkeskommune er, som de fleste forhåpentligvis har fått med seg, partner i Interreg IVC prosjektet «e-Create, Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement». Arbeidsmetode i prosjektet handler mye om å dele gode praksiser. Av 49 identifiserte praksiser fra partnerne i e-Create, ble det plukket ut 12 som prosjektet går videre med. Av disse er STFK’s KULMIN.

 «Kulmin» er ikke bare en frittstående applikasjon for kulturminner på smarttelefon. Det er en prosess.  Dette løftet er mulig gjennom deltakelse i e-Create, og de utviklingsmulighetene dette innebærer for lokal stedsutvikling. Man kan forme stedets identitet gjennom å fortelle stedets gode historier, dramatisert og folkeliggjort, til både lokalmiljø og tilreisende. Dette bidrar til å skape metaverdier, underliggende kunnskap, som tradisjonelt utgjør byggesteinene i det som kalles en merkevare. Dette kan igjen utnyttes av småskalamatprodusenter og reiselivsaktører i markedsføringen av sine produkter. Å skape små turistruter, eller kulturruter med informasjon direkte inn på egen smarttelefon kan gjøre det enklere og mer spennende å tilegne seg kunnskap om egen historie. Kan det bidra til stolthet og gode ambassadører fra lokalsamfunnet, er det en betydelig gevinst her. For å oppnå dette, må man fjerne «roaming», de uforutsette kostnadene, for brukere av Kulmin gjennom å utnytte eksisterende IKT-infrastruktur (WIMAX sendere)maksimalt for å etablere små frittstående WIFI soner rundt kulturminner og andre reiselivstilbud.

Kulmin som prosess ble oppfattet som interessant blant tilhørerne etter spørsmålene å dømme. Også måten STFK har arbeidet med IKT infrastruktur ble ansett som viktig og nødvendig. Høyhastighets IKT -Infrastruktur er i forskningen, som ble referert av komiteens representant, betraktet som en av de viktigste utfordringene innenfor regional utvikling.

I tillegg ble det presentert fem andre «gode praksiser» fra ulike Interreg IVC prosjekter. Omtrent 30 representanter fra ulike Interreg IVC prosjekter samt representanter fra det sentrale programstyret var til stede.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 377 sjeler har brukt tid på oss.