Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Kulturrådet gir 320 000 i støtte til TAG CLOUD

TAG CLOUD logo

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Norsk kulturråd gir 320 000 kroner i støtte til prosjektet TAG CLOUD: Innholdsproduksjon og nettverk.

Hensikten med prosjektet er å binde sammen de allerede pågående internasjonale satsingene våre Tag Cloud og e-CREATE, for å skape økt interesse for- og engasjement i kulturarv og kulturminner gjennom nyskapende og inkluderende formidling.

På den ene siden vil vi gjennom TAG CLOUD utvikle prototyper på delingsteknologi. På den andre siden vil eCreate utvikle digital infrastruktur for distribusjon av innhold. I skjæringspunktet mellom disse prosjektene ser vi en mulighet til å utvikle nytt innhold og formidlingsformer, og med en mulighet til å implementere det i vår kulturformidling regionalt.

Prosjektet har også fått 100 000 kr, pr år i de tre prosjektårene fra Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag. Total prosjektramme, vil ved fullfinansiering være på rundt 4.5 millioner kroner over tre år.

Det vi har søkt støtte til er i hovedsak to innsatsområder:

1. Etablere et nettverk som kan virke på tvers av prosjektene, institusjonene og sektorene for å sikre nyskapende og framtidsrettet formidling.

Vi vil etablere et nettverk for formidling og kompetansedeling i skjæringspunktet mellom EU prosjektene og andre viktige initiativer og prosjekter. Nettverket vil ha forgreininger nasjonalt til Kulturrådet, og regionalt gjennom en lang rekke samarbeidspartnere på tvers av fagmiljø og institusjoner. Her er samspillet mellom eksperter og forskere internasjonalt i TAC CLOUD, nasjonalt gjennom SINTEF og Norsk kulturråd og gjennom en rekke viktige regionale aktører det viktige. Vi vil:

  • Arrangere møter, konferanser og møteplasser for å spre og skape kunnskap.
  • Delta på arenaer der vi kan spre kunnskap fra prosjektet
  • Koordinere fagspesifike kurs, møter eller workshop.

2. Fokus på innholdsproduksjon og formidling

Vi skal også ansette en prosjektmedarbeider som både kan produsere innhold i samarbeid med institusjonene, koordinere innkjøp og produksjon av innhold. Stillingen skal lyses ut på nyåret.

Vi gleder oss til å starte opp og ser fram til utrolig mange spennende samarbeidsprosjektet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnerne er:
SINTEF
Museene i Sør-Trøndelag
Statsarkivet i Trondheim
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
NEXT MEDIA
Fagenhet for videregående opplæring ved framsIKT
Den Kulturelle skolesekken, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , ,

«Kaldt, utfordrende, og svært inspirerende»: e-CREATE workshop i Trondheim

britannia
Tekst og foto: Eistein Guldseth

STFK er partner i Interreg IVC prosjektet e-CREATE. 3.-5. desember arrangerte vi i samarbeid med vår franske partner Niverlan en internasjonal  workshop i Trondheim. Tema var tekniske løsninger, der Niverlan og STFK har en sentral rolle i prosjektet. I underkant av 40 personer fra 8 forskjellige land deltok. Partnerne i e-CREATE hadde med seg egne eksterne spesialister som holdt foredrag innenfor sine spesialområder innen kommunikasjons-teknologi.

De tre dagene i Trondheim i minus 15 grader gjorde både faglig og kulturelt inntrykk på deltakerne. Ingen av dem hadde vært i Norge tidligere. I regi av Regional Utviklingskomite ble det arrangert en velkomstmiddag på Lian Restaurant med «kokarkjerring» meny. Dagen etter var det en rekke foredrag og plenumsdebatter på Britannia Hotel. Dagen ble avrundet med et besøk til Rissa og Reins Kloster for en runde med kortreist økologisk julemat. Selvsagt med en prøvesmaking av Reins nylaga Akevitt. Glimrende! Onsdag ble brukt til oppsummering og utarbeidelse av et digitalt veikart videre.Reins-akevitt

STFK har lagt vekt på å invitere med politikere på workshops gjennom hele prosjektet. En vellykket implementering av både teknisk rammeverk og policyanbefalinger, som er sluttproduktet i e-CREATE, krever en solid politisk forankring. Den italienske provinsen Modena stilte med både president og en representant for EU-kontoret deres.politikere-adjust

Etter et uttrykt ønske fra Modena-provinsen ble det arrangert et møte mellom fra venste Regional Utviklingskomites Gunn I. Stokke, Fylkesvaraordfører Arne Braut, leder for Modenas EU-kontor Mr. Giovanni Bursi, tolk, og President Emilio Sabattini. Det ble en nyttig og interessant samtale om regional utvikling.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.