Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Drap, sjalusi og digital gjenreising av Thams? Jo, sånn jobber vi også..

sjalusi-thamsTekst & foto: Eistein Guldseth

e-CREATE er som mange vet et EU Interreg IVC prosjekt som Sør Trøndelag fylkeskommune deltar i sammen med 9 EU-land. Her utvikles teknologi- og tjenestemodeller som skal gi flere og rikere opplevelser på steder (der og da), og indirekte et bedre reiselivstilbud langs kulturruter i regionene. Kulturminner og IKT er faglige forankringspunkter for fylkeskommunen. Kulturminner representerer kjernen i et steds identitet, og vil gjennom digital historiefortelling bidra til å gi publikum en rikere opplevelser av et sted på sin egen smarttelefon eller nettbrett. Alt via gratis WIFI tilgang i utendørs nett.

Og nå går det virkelig fremover! Kulturminneavdelingen og eTrøndelag har allerede etablert den første pilot-siten på Refsnes i Rissa; en kultursti gjennom 9000 år med videofortellinger tilgjengelig på smarttelefon og nettbrett gjennom QR-koder ved hvert kulturminne. Hele området er dekket av et utendørs WIFI nett med gratis tilgang. Adresseavisens reportasje Drap og sjalusi blir turopplevelse fra pilot-siten på Refsnes i Rissa, gir et godt bilde av hvordan vi arbeider med dette temaet. Her kan du bevege deg langs en kultursti og oppleve 9000 års historie både på stedet og gjennom digitale fortellinger på mobilen din.

I tillegg har vi startet kartleggingsarbeidet på Orkanger, der målet er å fortelle norsk industrihistorier gjennom å trekke de lange linjene fra Thams på Orkanger, via krigshistorien, og frem til Stein Erik Hagens Orkla på Løkken. Avisa Sør Trøndelag laget reportasjen Thamshistorie på smarttelefon fra kartlegginga vi gjorde på Orkanger og Løkken i august. Siden det har vi foretatt dekningsmålinger langs Thamshavnbanen.

Stay tuned!

Reklamer

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

Innovativ anskaffelse i Fosenregionen. Del 2: Dialogkonferansen.

Av Asle Brustad Mobil 918 21 727
Foto: Eistein Guldseth

Den 3. juli skrev vi ett blogginnlegg om «Innovativ offentlig anskaffelse i Fosenregionen». 16. oktober ble den omtalte dialogkonferanse mellom Fosenregionen og leverandører gjennomført på Royal Garden hotell i Trondheim.

DSC_5440

Et av hovedmålene med dagen var å gi leverandørene best mulig informasjon om de muligheter og utfordringer Fosenregionen står overfor, og hvordan man ser for seg at en portalløsning skal bidra til å utnytte muligheter og løse utfordringer.

I alt var det 13 leverandører som hadde meldt seg på og var til stede i salen, noe vi opplever som et svært positivt antall, og i overkant av hva vi hadde turt å håpe på. I alt møtte det 18 personer fra leverandørsiden. Fra egne rekker stilte prosjektkommunene med 22 deltaker, bredt representert med rådmenn (som representerer styringsgruppen), prosjektleder, og prosjektgruppe som representanter for de fleste tjenesteområder.

kollage 1

Fra Sintef – avdeling for nettbaserte systemer og tjenester hadde vi invitert seniorforsker Asbjørn Følstad for å snakke om om «Brukervennlig digitalisering av offentlig sektor». Interessant og tankevekkende for både kommuner og leverandører. Mantra: Gjør det enkelt! Det er en av de viktigste suksessfaktorene for å få brukerne til å ta tjenestene i bruk.

DSC_5419

Kun den siste halve timen var satt av til spørsmål og kommentarer fra leverandørene denne dagen. Dette var et bevisst valg siden det som siste ledd i dialogprosessen er lagt opp til 1-til-1-møter med de leverandørene som ønsker det i ettertid. Her får de anledning til i fortrolighet å presentere sine tanker og løsninger uten konkurrenter til stede. Noen av leverandørene mente det burde vært satt av mer tid til dialog også under dialogkonferansen. Det er en erfaring det er verd å ta med seg videre og som sikkert kommer inn når opplegget skal evalueres.

Noe av intensjonen med dialogkonferansen var også at leverandørene skulle få kjennskap til hverandre for evt. å knytte videre kontakt med tanke på mulig samarbeid. Denne leveransen kommer til å favne bredt fra avanserte teknologiske løsninger til arbeidsprosess- og organisasjonsutvikling. Det burde derfor være potensial for samarbeid mellom flere typer leverandører.

DSC_5392

For Fosenregionen har hele dialogprosessen til hensikt å gi en best mulig oversikt over hva som finnes av muligheter i markedet, for på denne måten heve kvalitet og treffsikkerhet i kravspesifikasjonen som er under utvikling.

eTrøndelag vil berømme både Fosenregionen for å gå nye veier,  NHO Midt-Norge for å bruke portalprosjektet som et konkret pilotprosjekt og leverandørene for at de ser potensialet i denne typen prosesser og setter av tid og ressursertil  å delta.

Vi gleder oss til den videre prosessen!

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.