Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Innovativ anskaffelse i Fosenregionen. Del 3: En-til-en-møter og erfaringer så langt

Av Asle Brustad

samtale

Etter gjennomført dialogkonferanse 16. oktober (se lenke) var det nå opp til leverandørene om de ville gå i nærmere dialog med prosjektledelsen i prosjekt Digital Døgnåpen Forvaltning Fosen (DFF). Til vår glede var det i alt 13 leverandører som meldte sin interesse. Vi gjennomførte 2-timers møte med hver enkelt av dem, 11 i uke 50 og de siste 2 i uke 51 – 2013. Det ble mao. et tett løp inn mot jul!

Hvilke erfaringer har vi så gjort i løpet av dialogperioden?

Vi møtte godt forberedte leverandører med god kompetanse innenfor sine satsningsområdet. Etter endt løp utkrystalliserte det seg noe som kan se ut til å bli en 3(4?)-deling av prosjektet. I a)Kommunikasjonsstrategi, b)Arbeidsprosessanalyse og c)Portalløsning.

Den første erkjennelsen vi gjorde var at det er avgjørende nødvendig å ha en kommunikasjonsstrategi på plass så tidlig som mulig, helst før vi foretar den endelige utformingen av kravspesifikasjonen. En del av leverandørene viste at de har god kunnskap om kommunal tjenesteproduksjon, og har gode metoder for å velge ut tjenester som det kan være hensiktsmessig å digitalisere, mens en del leverandører hadde liten eller ingen konkret erfaring fra kommunal sektor. For å kunne forbedre en tjenesteleveranse er det også viktig å jobbe med arbeidsprosesser:

  1. kartlegge      arbeidsprosessen slik tjenesten leveres pr. i dag
  2. utforme      en prosess slik man kunne ønske at den skulle leveres
  3. tilpasse      ønsket prosess til realiteter som lover og forskrifter (gjerne beskrive hvilke      hindringer disse legger for en rasjonell arbeidsprosess), organisatoriske      muligheter, teknologiske muligheter mm.

Gevinstrealisering

Gjennom arbeidsprosessarbeidet vil man avdekke gevinstmuligheter og potensial. Disse må innarbeides i en gevinstrealiseringsplan som beskriver gevinsten, hvor den skal tas ut, hvem som er ansvarlig for gevinstuttak og når den skal realiseres. Her regner vi med å bruke metodikken som KommIT har utviklet i sin «Gevinstkokebok» med tilhørende maler.

Vårt generelle inntrykk etter de innledende rundene er at det er få – om noen – som har tilstrekkelig spennvidde til å levere alle nødvendige tjenester. Dette er erfaringer vi vil ta med oss videre i prosjektutformingen. Det kan hende vi kommer til å dele opp prosjektet i separate utlysninger og leveranser, men det er for tidlig å konkludere på dette ennå. Resultatet får du nok vite i neste episode av «Innovativ offentlig anskaffelse i Fosenregionen». Følg med!

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.