Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Velkommen til spennende og utviklende dager på Stjørdal 11. og 12. november 2014!

eForum felles logo

Tekst: Asle Brustad

Tradisjonen tro arrangerer eTrøndelag «eForum Trøndelag» sammen med KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg til prosessen med å digitalisere tjenester – som er gjennomgående tema på dag 1 – setter vi også fokus på hvordan man kan sikre at digitalisering gir gevinster, både internt i kommunene, og for innbygger eller næringsliv som mottaker av tjenestene. Dette gjør vi ved å bruke en hel dag på kurs i gevinstplanlegging og gevinstrealisering. Opplegget tar utgangspunkt i KS – KommIT sin Gevinstkokebok med tilhørende kursopplegg. eTrøndelag fokuserer i tillegg på betydningen av at prosessene også kan ha en kostnadsside som må veies når man foretar gevinstanalyser.

Kartlegging og endring/forbedring av arbeidsprosesser er en integrert del av kurser.

Det er viktig å merke seg at ansvar for å realisere gevinster ligger på ledernivå, dvs. både på rådmenn, kommunalsjefer og virksomhetsledere. Målgruppen er altså ikke primært IKT-ledere, men faglig og strategisk ansvarlige i kommunen. Det er likevel viktig å ha med IKT-lederne for å bygge bro mellom teknologi og tjenesteprodusenter.

Velkommen til spennende og utviklende dager på Stjørdal!

Her finner du mer informasjon og påmelding:

http://ks.event123.no/TrondelageForumHostsamling/hjem.cfm

Reklamer

Filed under: Uncategorized

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.