Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Rapport klar fra eTrøndelags FoU-prosjekt på gevinstrealisering

IMG_0050

Tekst og bilde: Eistein Guldseth
Sluttrapport fra forskningsprosjektet «Digitalisering av offentlige tjenester – hvordan måle effektene?» ble overlevert 2.november 2015.

STFKs «eTrøndelag» har i forbindelse med sitt arbeid med digitalisering i regionen, og spesielt gjennom sin rolle som rådgivere i-, og erfaringer fra prosjektet «Døgnåpen Digital forvaltning på Fosen» initiert og drevet frem dette forskningsprosjektet som er finansiert av Regionalt Forskningsfond. Partnere: SINTEF Teknologi og Samfunn, Fosen Regionråd, og STFK/eTrøndelag.

Digitalisering av tjenester handler om modernisering og effektivisering gjennom innovativ bruk av digitale verktøy. Begreper som tjenesteinnovasjon, organisasjonsutvikling, gevinstplanlegging/ realisering, digital kompetanse og kommunikasjon står sentralt. Eksemplene på digitaliseringsprosjekter som ikke har resultert i de forventede gevinstene er mange, og offentlige utredninger viser at det fortsatt er rom for betydelig forbedring. Rapporten dokumenterer et forprosjekt med målsetting om å skaffe innsikt om behov for metodeutvikling for hvordan man best kartlegger, måler og verdsetter effekter av digitalisering av offentlige tjenester.

Partnerne planlegger nå et hovedprosjekt av nasjonal størrelse med de samme aktørene, der også andre aktører har signalisert interesse for å delta.

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.