Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Takk for i år fra oss i DiguT!

Kommunale tjenester digitaliseres som aldri før – samordning på nasjonalt nivå er avgjørende for å lykkes!

KS er i ferd med å ta en tydelig rolle på dette området, og kommunene har sluttet opp om initiativet på rekordtid. I Trøndelag har KS Fylkesmøte i november fattet vedtak som anbefaler kommunene å støtte den nasjonale finansieringsordningen DigiFIN (bla. omtalt i denne KS-artikkelen).

Fylkesmøtet anbefalte også å fortsette regional koordinering av den digitale utviklingen gjennom å videreføre DiguT – Digitaliseringsutvalg Trøndelag. Vi har en bestilling på å utvikle forslag til en felles strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag i løpet av 1. halvår 2018.

Det blir krevende for KS å levere i henhold til forventningene. Samtidig er det helt avgjørende at kommuner og fylkeskommuner tar sitt ansvar ved å støtte opp om utviklingen av nasjonale løsninger – selv om det vil gjøre vondt at man kanskje må kaste noen lokale løsninger over bord. Det pågår mye god digital utvikling i Trønderske kommuner. Det er derfor et stort potensiale for samarbeid og deling av erfaringer og kunnskap også internt i regionen. Vår ambisjon er at vi kan bidra til å styre utviklingen i Trøndelag i en felles retning med DiguT som samarbeidsverktøy.

Ketil Århus i Bergen kommune har skrevet en god kronikk i Kommunal rapport om temaet som det er verd å lese, se KS kan gjøre en forskjell

 

Med dette takker vi alle våre samarbeidspartnere for god samarbeid i året som snart er over og ønsker alle en

God og avkoblende Jul!

Vi ser fram til å løse spennende utfordringer sammen med dere i 2018 også!

Hilsen oss i DiguT

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.