Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

OM eTRØNDELAG

Sør Trøndelag fylkeskommunes verktøykasse for digital utvikling i regionen.

eTrøndelag  initierer og realiserer IKT-relaterte utviklingsprosjekter innenfor digital infrastruktur (mobil og bredbånd), digital kommune, og digital innovasjon. Å øke bevisstheten og forståelsen for muligheter og utfordringer ved bruk av IKT er også en sentral oppgave for oss. Innovativ bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper gevinster i form av bedre offentlige tjenester, flere lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv, og en bærekraftig stedsutvikling i regionen. Her spiller særlig digital kompetanse en sentral rolle. Skjæringspunktet mellom de forskjellige innsatsorådene danner eTrøndelag:
eTrondelag-bobler

 Sentrale virksomhetsområder er:

–  Innovasjon i feltet mellom IKT og tjenesteproduksjon.
–  Fasilitering av utviklingsprosjekter.
–  Utbygging  av digital infrastruktur (mobil og bredbånd).
–  Utvikling av lokasjonsbaserte tjenester
–  Etablering av åpne digitale arenaer for samhandling.
–  Kompetansehevingsprosjekter.

Du finner oss i 4.etg. i Fylkeshuset Hus. Inngang fra Erling Skakkes Gate, Trondheim.

2 Responses - Comments are closed.

  1. […] Sør Trøndelag County’s toolbox for digital development, eTrøndelag, is dedicated to implement ICT-related projects focusing on development of […]

  2. […] Sør Trøndelag County’s toolbox for digital development, eTrøndelag, is dedicated to implement ICT-related projects focusing on development of […]

%d bloggere like this: