Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Rapport klar fra eTrøndelags FoU-prosjekt på gevinstrealisering

IMG_0050

Tekst og bilde: Eistein Guldseth
Sluttrapport fra forskningsprosjektet «Digitalisering av offentlige tjenester – hvordan måle effektene?» ble overlevert 2.november 2015.

STFKs «eTrøndelag» har i forbindelse med sitt arbeid med digitalisering i regionen, og spesielt gjennom sin rolle som rådgivere i-, og erfaringer fra prosjektet «Døgnåpen Digital forvaltning på Fosen» initiert og drevet frem dette forskningsprosjektet som er finansiert av Regionalt Forskningsfond. Partnere: SINTEF Teknologi og Samfunn, Fosen Regionråd, og STFK/eTrøndelag.

Digitalisering av tjenester handler om modernisering og effektivisering gjennom innovativ bruk av digitale verktøy. Begreper som tjenesteinnovasjon, organisasjonsutvikling, gevinstplanlegging/ realisering, digital kompetanse og kommunikasjon står sentralt. Eksemplene på digitaliseringsprosjekter som ikke har resultert i de forventede gevinstene er mange, og offentlige utredninger viser at det fortsatt er rom for betydelig forbedring. Rapporten dokumenterer et forprosjekt med målsetting om å skaffe innsikt om behov for metodeutvikling for hvordan man best kartlegger, måler og verdsetter effekter av digitalisering av offentlige tjenester.

Partnerne planlegger nå et hovedprosjekt av nasjonal størrelse med de samme aktørene, der også andre aktører har signalisert interesse for å delta.

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Nytt digitaliseringsutvalg for kommunene i Trøndelag under oppseiling

KS etablerte i 2012 KommIT – Program for IKT-samordning i kommune-sektoren, på bestilling fra kommunene i Norge. Programmet er inne i sitt siste år nå og videreføring av aktivitetene skal vurderes ila. året. I Trøndelag har vi sett at det kan være behov for en regional koordinering for å bidra til at de nasjonale tiltakene blir realisert.

STFK – eTrøndelag har derfor tatt initiativ til å etablere et digitaliseringsutvalg (DiguT) for kommunene i Trøndelag. Vårt ønske er at DiguT – i samspill med kommunene i Trøndelag – skal være et verktøy for tjenesteutvikling støttet av gode digitale løsninger som har en forankring i felles nasjonale standarder.

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT organisering

Vi har blitt enige om å sette i gang et etableringsprosjekt som skal gå i 2015-2016 med underveisevaluering ved årsskiftet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommuner, fylkesmenn og KS i begge Trøndelagsfylkene. Utsnittet under viser noen av hovedpunktene i prosessen:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

 DiguT utdrag fra presentasjon

Det er opprettet styringsgruppe for prosjektet som 14. april 2015 vedtok både mandat og prosjektplan. Styringsgruppen består pt. av
– Karen Espelund – STFK (leder av styringsgruppen)
– Alf Petter Tenfjord – FMST
– Ole Gunnar Kjøsnes – KSST
Prosjektleder og sekretær for styringsgruppen er Asle Brustad – STFK.

Sammensetningen vil vurderes etter hvert som Nord-Trøndelag kommer mer aktivt inn i prosjektet.

 KommIT har også vært informert og involvert i prosessen og har gitt sin støtte til at det er behov for denne typen regional bistand og koordinering.

…..

Vårt mål er at vi gjennom DiguT skal gjøre det enklere for kommunene å gi innbyggere og næringsliv et reelt
Digitalt førstevalg.

Vi krysser fingre og håper at vi sammen klarer å skape en samordnet digital utvikling i

 Kreative Trøndelag – Her ailt e muli – uansett!

————————————————————————————————————————————————————–

Litt utfyllende informasjon:

 Målet for digitaliseringsutvalget er formulert slik i prosjektmandatet:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT skal - fra mandat

 

 

 

 

Målene for etableringsprosjektet er formulert slik:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT prosjektmål

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.