Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Drap, sjalusi og digital gjenreising av Thams? Jo, sånn jobber vi også..

sjalusi-thamsTekst & foto: Eistein Guldseth

e-CREATE er som mange vet et EU Interreg IVC prosjekt som Sør Trøndelag fylkeskommune deltar i sammen med 9 EU-land. Her utvikles teknologi- og tjenestemodeller som skal gi flere og rikere opplevelser på steder (der og da), og indirekte et bedre reiselivstilbud langs kulturruter i regionene. Kulturminner og IKT er faglige forankringspunkter for fylkeskommunen. Kulturminner representerer kjernen i et steds identitet, og vil gjennom digital historiefortelling bidra til å gi publikum en rikere opplevelser av et sted på sin egen smarttelefon eller nettbrett. Alt via gratis WIFI tilgang i utendørs nett.

Og nå går det virkelig fremover! Kulturminneavdelingen og eTrøndelag har allerede etablert den første pilot-siten på Refsnes i Rissa; en kultursti gjennom 9000 år med videofortellinger tilgjengelig på smarttelefon og nettbrett gjennom QR-koder ved hvert kulturminne. Hele området er dekket av et utendørs WIFI nett med gratis tilgang. Adresseavisens reportasje Drap og sjalusi blir turopplevelse fra pilot-siten på Refsnes i Rissa, gir et godt bilde av hvordan vi arbeider med dette temaet. Her kan du bevege deg langs en kultursti og oppleve 9000 års historie både på stedet og gjennom digitale fortellinger på mobilen din.

I tillegg har vi startet kartleggingsarbeidet på Orkanger, der målet er å fortelle norsk industrihistorier gjennom å trekke de lange linjene fra Thams på Orkanger, via krigshistorien, og frem til Stein Erik Hagens Orkla på Løkken. Avisa Sør Trøndelag laget reportasjen Thamshistorie på smarttelefon fra kartlegginga vi gjorde på Orkanger og Løkken i august. Siden det har vi foretatt dekningsmålinger langs Thamshavnbanen.

Stay tuned!

Reklamer

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

eTrøndelag digital verdiskaping

Foto: Inga B. Rudi

Foto: Inga B. Rudi

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Den virksomheten eTrøndelag driver, handler i bunn og grunn om hvordan vi kan bidra til at ulike sektorer, aktører og virksomhet klarer å hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer virksomheter for å få en økonomisk gevinst gjennom bedre forretningmodeller eller ved å spare ressurser gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Digital infrastruktur som bredbånd og mobildekning er en forutsetning for dette.

Best mulig bruk av de digitale mulighetene, økonomisk verdiskaping, er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. Hvordan kan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler leve av det de produserer? Hvordan lage forretningmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Hvordan kan kulturinstitusjoner drive best mulig? Hvordan kan legekontor får bedre tid til pasientene og kunne tilby dem bedre tjenester med elektroniske betalingssystemer og pasientjournaler? Altså hvordan kan man skape verdier i en digital virkelighet?

Næringsaspektet er sentralt, ja, det handler om å tjene eller spare penger. Penger man kan bruke til å utvikle nye tjenester, ansette mennesker eller effektivisere eksisterende virksomhet.

Men det handler også om å skape kulturelle verdier, legge til rette for en demokratisering av kunnskap og opplevelser. Det handler også om identitet, og det å øke verdien av det stedet du bor på gjennom å få tilgang til nye tjenester.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data. Vi må bidra til at av offentlige aktører tilgjengeliggjør data på ulike type tema som statistikk, værtjenester, kart, og informasjonsressurser fra kulturinstitusjoner. Dette materialet kan igjen utgjøre et grunnlag for forskning og utvikling enten på IKT eller også på andre samfunnsområder. Dette er grunnlaget for ny kunnskap.

Nye tjenester ved hjelp av IKT. Dette handler om  å skape bevissthet om hvordan vi kan hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer vår virksomhet for å få en økonomisk gevinst gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Skal man for eksempel utvikle nyttig velferdsteknologi eller bedre arbeidsprosesser krever vel det økt forskning på dette området. Det samme gjelder hvordan man kan utnytte informasjonsressurser til å lage bedre tjenester til befolkningen generelt.

Forretningsmodeller ved ny teknologi. Det er viktig at man bruker de digitale mulighetene også til økonomisk verdiskaping. Det er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. FoU bør også forske mer på hvordan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler kan leve av det de produserer? Hvordan lage forretningsmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Vi må hjelpe våre regionale samarbeidspartnere til å lykkes i en digital økonomi.

eTrøndelag bidrar til at de nasjonale føringene og perspektivene blir gjort kjent i regionen, enten gjennom samarbeid med andre aktører innenfor samhandlingsreformen, gjennom Eu prosjekter som bringer internasjonale erfaringer og forskning i nærkontakt med partnere i regionen og gjennom kurs, konferanser og møter der vi bidrar til kompetanseheving, informasjonsutveksling og dialog.

Dette vil både gjøre oss bedre i stand til å møte framtidas utfordinger. Men det vil også gjøre at vi står sterkt når vi skal konkurrere om eksterne midler gjennom ulike prosjektmidler eller støtteordninger.

Er du interessert i dette, kan vi jo bare oppfordre deg til å melde deg på Kultur på nett 2013: Digital verdiskaping.

Mer informasjon: http://wp.me/p16IdS-jQ

Program og påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, DIGITAL KULTURUTVIKLING, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR, , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 26,772 sjeler har brukt tid på oss.