Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

eTrøndelag digital verdiskaping

Foto: Inga B. Rudi

Foto: Inga B. Rudi

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Den virksomheten eTrøndelag driver, handler i bunn og grunn om hvordan vi kan bidra til at ulike sektorer, aktører og virksomhet klarer å hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer virksomheter for å få en økonomisk gevinst gjennom bedre forretningmodeller eller ved å spare ressurser gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Digital infrastruktur som bredbånd og mobildekning er en forutsetning for dette.

Best mulig bruk av de digitale mulighetene, økonomisk verdiskaping, er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. Hvordan kan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler leve av det de produserer? Hvordan lage forretningmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Hvordan kan kulturinstitusjoner drive best mulig? Hvordan kan legekontor får bedre tid til pasientene og kunne tilby dem bedre tjenester med elektroniske betalingssystemer og pasientjournaler? Altså hvordan kan man skape verdier i en digital virkelighet?

Næringsaspektet er sentralt, ja, det handler om å tjene eller spare penger. Penger man kan bruke til å utvikle nye tjenester, ansette mennesker eller effektivisere eksisterende virksomhet.

Men det handler også om å skape kulturelle verdier, legge til rette for en demokratisering av kunnskap og opplevelser. Det handler også om identitet, og det å øke verdien av det stedet du bor på gjennom å få tilgang til nye tjenester.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data. Vi må bidra til at av offentlige aktører tilgjengeliggjør data på ulike type tema som statistikk, værtjenester, kart, og informasjonsressurser fra kulturinstitusjoner. Dette materialet kan igjen utgjøre et grunnlag for forskning og utvikling enten på IKT eller også på andre samfunnsområder. Dette er grunnlaget for ny kunnskap.

Nye tjenester ved hjelp av IKT. Dette handler om  å skape bevissthet om hvordan vi kan hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer vår virksomhet for å få en økonomisk gevinst gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Skal man for eksempel utvikle nyttig velferdsteknologi eller bedre arbeidsprosesser krever vel det økt forskning på dette området. Det samme gjelder hvordan man kan utnytte informasjonsressurser til å lage bedre tjenester til befolkningen generelt.

Forretningsmodeller ved ny teknologi. Det er viktig at man bruker de digitale mulighetene også til økonomisk verdiskaping. Det er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. FoU bør også forske mer på hvordan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler kan leve av det de produserer? Hvordan lage forretningsmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Vi må hjelpe våre regionale samarbeidspartnere til å lykkes i en digital økonomi.

eTrøndelag bidrar til at de nasjonale føringene og perspektivene blir gjort kjent i regionen, enten gjennom samarbeid med andre aktører innenfor samhandlingsreformen, gjennom Eu prosjekter som bringer internasjonale erfaringer og forskning i nærkontakt med partnere i regionen og gjennom kurs, konferanser og møter der vi bidrar til kompetanseheving, informasjonsutveksling og dialog.

Dette vil både gjøre oss bedre i stand til å møte framtidas utfordinger. Men det vil også gjøre at vi står sterkt når vi skal konkurrere om eksterne midler gjennom ulike prosjektmidler eller støtteordninger.

Er du interessert i dette, kan vi jo bare oppfordre deg til å melde deg på Kultur på nett 2013: Digital verdiskaping.

Mer informasjon: http://wp.me/p16IdS-jQ

Program og påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, DIGITAL KULTURUTVIKLING, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR, , ,

Kultur på nett 2013: Film i en digital virkelighet

Foto: Privat

Foto: Privat

Tekst: Egil Furre og Gro-Anita Mortensen

Måten vi ser TV på blir utfordret av digitale tjenester som Netflix og HBO, der vi selv kan velge hva vi vil se hvor og når. Tv selskapene svarer ved å tilby nett-tv til sine kunder. De gir oss tilgang til deler av arkivmaterialet, og muligheten til å se aktuelle programmer på nettet. Fleksibiliteten har dermed økt betydelig for oss tittere. Når vi syr sammen vår egen mediehverdag, står vi altså temmelig fritt til å bruke de tjenesten vi ønsker oss mest. Det gir deg og meg mulighet til å se det vi ønsker, når vi ønsker det.  Vi må ikke begi oss ut av stua for å leie film eller ta turen til kinoen. Vi har ved hjelp av tastetrykk tilgang til ferske filmer og spennende serier, og utstyret vi ser det på har blitt både større og bedre de siste årene.

Det virker som om interessen for film og serier er stor, veldig stor. Men hva med kinoen og de lokale produksjonene? Hvordan skal kinoen lykkes i dette mediebildet? Trondheim kino har hentet inn Arild Kalkvik (f. 1969) som sin nye sjef fra sommeren 2013. Og det er et spennende valg! Kalkvik har nemlig hatt en finger med i det meste som har skjedd i Trøndelag de siste årene, og er allerede et kjent navn og ansikt for mange i norsk kino- og filmbransje. Kalkvik var PricewaterhouseCoopers ekspert på film- og videobransje, og har utredet både spillbransjen i Trøndelag, Midtnorsk filmfond og Rockheim. I dag er Kalkvik styrelder for Midtnorsk og Filmfond, og har de siste årene vært markedsdirektør i Bergen Group Shipbuilding.

På Kultur på nett, kommer han for å snakke om de magiske filmopplevelsene, men vi regner med at han har mer en magi med i bagasjen når han skal snakke om hvordan film og kino skal lykkes i den digitale hverdagen.

Mer informasjon: http://wp.me/p16IdS-jk

Program og påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 390 sjeler har brukt tid på oss.