Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Drap, sjalusi og digital gjenreising av Thams? Jo, sånn jobber vi også..

sjalusi-thamsTekst & foto: Eistein Guldseth

e-CREATE er som mange vet et EU Interreg IVC prosjekt som Sør Trøndelag fylkeskommune deltar i sammen med 9 EU-land. Her utvikles teknologi- og tjenestemodeller som skal gi flere og rikere opplevelser på steder (der og da), og indirekte et bedre reiselivstilbud langs kulturruter i regionene. Kulturminner og IKT er faglige forankringspunkter for fylkeskommunen. Kulturminner representerer kjernen i et steds identitet, og vil gjennom digital historiefortelling bidra til å gi publikum en rikere opplevelser av et sted på sin egen smarttelefon eller nettbrett. Alt via gratis WIFI tilgang i utendørs nett.

Og nå går det virkelig fremover! Kulturminneavdelingen og eTrøndelag har allerede etablert den første pilot-siten på Refsnes i Rissa; en kultursti gjennom 9000 år med videofortellinger tilgjengelig på smarttelefon og nettbrett gjennom QR-koder ved hvert kulturminne. Hele området er dekket av et utendørs WIFI nett med gratis tilgang. Adresseavisens reportasje Drap og sjalusi blir turopplevelse fra pilot-siten på Refsnes i Rissa, gir et godt bilde av hvordan vi arbeider med dette temaet. Her kan du bevege deg langs en kultursti og oppleve 9000 års historie både på stedet og gjennom digitale fortellinger på mobilen din.

I tillegg har vi startet kartleggingsarbeidet på Orkanger, der målet er å fortelle norsk industrihistorier gjennom å trekke de lange linjene fra Thams på Orkanger, via krigshistorien, og frem til Stein Erik Hagens Orkla på Løkken. Avisa Sør Trøndelag laget reportasjen Thamshistorie på smarttelefon fra kartlegginga vi gjorde på Orkanger og Løkken i august. Siden det har vi foretatt dekningsmålinger langs Thamshavnbanen.

Stay tuned!

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

STFK med «Det mest innovative prosjektet»

Workshop

Tekst & foto: Eistein Guldseth

Som noen av dere vet ble undertegnede invitert av Committe of Regions i Brussel til å presentere e-CREATE og vårt eget prosjekt KULMIN.NO, (som er STFK’s good practice i e-Create) på  «Workshop on Capuitalisation» i november 2012. Her møttes 10 pågående Interreg IVC prosjekter til gjensidig erfaringsutveksling. I dag forelå rapporten «Thematic Workshop Rural Development INTERREG IVC Results from the Capitalisation workshop EEIG GECOTTI INTERREG IVC», fra konsulentfirmaet ECORYS. Det konkluderes med følgende, under temaet «Inovativeness»

“For the participants, the most innovative project that was illustrated, is the KULMIN example of the E-CREATE project, because of the use of new technology to attract tourists towards the region and the strategy to link several aspects of development in one project (infrastructure, regional branding, culture, tourism, …)”

Dette er jo konklusjoner som løfter en mandag morgen godt over normalen. Et fruktbart samarbeid mellom eTrøndelag og kulturminneavd.! Det gjør heller ikke noe at vi markerer oss litt i EU sånn generelt.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, e-CREATE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.