Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Velkommen til spennende og utviklende dager på Stjørdal 11. og 12. november 2014!

eForum felles logo

Tekst: Asle Brustad

Tradisjonen tro arrangerer eTrøndelag «eForum Trøndelag» sammen med KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg til prosessen med å digitalisere tjenester – som er gjennomgående tema på dag 1 – setter vi også fokus på hvordan man kan sikre at digitalisering gir gevinster, både internt i kommunene, og for innbygger eller næringsliv som mottaker av tjenestene. Dette gjør vi ved å bruke en hel dag på kurs i gevinstplanlegging og gevinstrealisering. Opplegget tar utgangspunkt i KS – KommIT sin Gevinstkokebok med tilhørende kursopplegg. eTrøndelag fokuserer i tillegg på betydningen av at prosessene også kan ha en kostnadsside som må veies når man foretar gevinstanalyser.

Kartlegging og endring/forbedring av arbeidsprosesser er en integrert del av kurser.

Det er viktig å merke seg at ansvar for å realisere gevinster ligger på ledernivå, dvs. både på rådmenn, kommunalsjefer og virksomhetsledere. Målgruppen er altså ikke primært IKT-ledere, men faglig og strategisk ansvarlige i kommunen. Det er likevel viktig å ha med IKT-lederne for å bygge bro mellom teknologi og tjenesteprodusenter.

Velkommen til spennende og utviklende dager på Stjørdal!

Her finner du mer informasjon og påmelding:

http://ks.event123.no/TrondelageForumHostsamling/hjem.cfm

Filed under: Uncategorized

Innovativ anskaffelse i Fosenregionen, Digital Døgnåpen forvaltning. Del 5: Anbudsprosessen.

Tekst: Asle Brustad.

Foto: Asle Brustad og Eirin Folde.

Tidligere artikler i serien finner du her:
Del 1 Om metoden
Del 2 Dialogkonferansen
Del 3 En-til-en-møter
Del 4a Arbeidsprosesser og gevinstrealisering
Del 4b Kommunikasjon – mål og strategier

Siste vi skrev om dette prosjektet var i mars 2014. Da var vi på vei inn i 2 forprosjekter, valg av tjenester for digitalisering med arbeidsprosessanalyser – og forbedringer, og utvikling av kommunikasjonsstrategi. Price Waterhouse Coopers (PWC) har vært leverandør på arbeidsprosessprosjektet og Tibe-T på kommunikasjonsstrategi. Begge leverandører har levert sine produkter i henhold til kravspesifikasjon. Begge prosjekter har hatt stor grad av brukerinvolvering gjennom besøk ute i kommunene, gjennom arbeidsmøter med tverrfaglig representasjon, og resultatet av prosjektene har også vært lagt fram for både prosjektgruppen og for rådmannsgruppen. Det har vært uttrykt tilfredshet med leveransene fra kundes side. eTrøndelag har vært med som rådgivere gjennom hele prosessen, både utforming av kravspesifikasjoner og under prosjektgjennomføringen.

Det har nå blitt ansatt prosjektleder for gjennomføringsprosjektet. Hun overtar roret etter Harald Jensen, som er seniorrådgiver i Fosen regionråd. Harald har hele tiden vært klar på at han skulle lede forprosjektet, men at det måtte på plass en prosjektleder på heltid for å ta hånd om gjennomføringsprosjektet. Han har etter vår mening gjort en glimrende jobb med å skape forståelse for, og forankring av prosjektet opp mot ledernivået i regionen, og med å skape entusiasme og engasjement i kommunene. Han skal nå blant annet jobbe med utredning av kommunestruktur på Fosen koblet til kommunereformen og ser klare sammenhenger mellom dette og implementering av den nye digitale portalløsningen.

Harald Jensen, portrettbilde m ramme

 

 

 

 

 

 

 

Den nye prosjektlederen heter Eirin Folde. Hun kommer fra stillingen som enhetsleder ved Åsly skole i Rissa. Folde har lang ledererfaring og utdannelse innen blant annet ledelse/prosjektledelse, offentlig forvaltning- og økonomi, politikk og administrasjon. Folde sier at hennes interesse for innovasjon, brukerorientering og IKT var en av de viktigste grunnene til at hun ønsket å være prosjektleder for Digital døgnåpen forvaltning.

Eirn Folde, portrettbilde

 

 

 

 

 

 

Prosjektet har nå gått inn i en ny og spennende fase! I henhold til www.prosjektveiviseren.no har Rådmannsgruppen, som er styringsgruppe, tatt beslutning om prosjektgjennomføring i som beskrevet Beslutningspunkt 3 (BP3). Prosjektet er nå på vei inn i gjennomføringsfasen.

Første skritt på veien er at anbudsdokumentene ble lagt ut på DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) den 3. september. Svarfrist er satt til 15. oktober 2014.

Det har vært en omfattende og krevende jobb å komme dit. Såpass krevende at Fosenregionen valgte å kjøpe konsulenttjenester for å utforme konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon osv. Det grunnlaget som er lagt gjennom de to delprosjektene over har vært førende for utformingen av kravspesifikasjonen.

Vi har en stående avtale mellom Fosen-regionen og Sør-Trøndelag fylkeskommune – eTrøndelag om at de erfaringer som gjøres i Fosenregionen skal kunne deles åpent slik at flest mulig kommuner kan få tilgang på erfaringsmaterialet. Vi i eTrøndelag deler dette via vår blogg, våre Facebook-sider og andre sosiale medier.

Denne gangen er det anbudsdokumentene som er «rosinen i pølsa», og som vi håper mange andre kan ha nytte av. De ligger pt. på Doffin på følgende lenke: https://www.doffin.no/Notice/Details/2014-752811

Les, bli vis – og kommenter gjerne!

Det knytter seg stor spenning til hvem – og hvor mange leverandører som leverer tilbud på denne anskaffelsen. Følg med videre!

 

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, Uncategorized

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 390 sjeler har brukt tid på oss.