Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

DIGITAL KOMMUNE

Portrettbilde Asle, tatt av Lasse Berre 2013, 500 pxDen digitale utviklingen går stadig raskere samtidig som det stilles større krav til kommunene mht. kvalitet og tilgjengelighet på digitale tjenester. Som en følge av dette må kommunene samhandle for å holde tritt med utviklingen. Det er disse problemstillingene jeg jobber med.

Asle Brustad, eRådgiver. Tlf: +47 72 81 37 39 / Mob: +47 918 21 727

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har gjennom satsningen på eTrøndelag en viktig rolle som «uavhengig» rådgiver og pådriver når det gjelder å vedlikeholde, videreutvikle og bygge nye nettverk.

«Digital Kommunene» skal bidra til å vedlikeholde, videreutvikle og bygge nye samarbeidsnettverk i denne sammenheng. Vi er en aktiv medspiller i KS sitt arbeid mot kommunene. I tillegg samarbeider vi med Fylkesmannen slik at vi er 3 regionale aktører som koordinerer vår innsats på dette området. KS tok grep om dette gjennom KommIT-programmet, noe som har bragt  samordning av digitalisering i kommunesektoren et langt skritt videre. Programmet ble avsluttet ved utgangen av 2015. KS hovedstyre har vedtatt at aktivitetene fra KommIT skal videreføres av KS Digitalisering.

DiguT – Digitaliseringsutvalg Trøndelag skal sørge for en sterkere oppfølging av dette arbeidet på regionalt. eTrøndelag har ambisjoner om å være en vesentlig regional aktør i denne sammenheng. Et formalisert samarbeid mellom aktørene er nå godt i gang gjennom etableringen av DiguT. Målet vil være å bli et aktivt bindeledd mellom KS Digitalisering og kommunene. eTrøndelag v. undertegnede har påtatt seg rollen som prosjektleder for etableringsprosjektet. Under denne «paraplyen» vil det komme konkrete prosjekter innenfor de fagområdene som strategigruppen velger å fokusere på. Nærmere informasjon om DiguT finne du ved å klikke på denne lenken.

eForum Trøndelag (lenke) drives i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS i Sør- og Nord-Trøndelag. Forumet drives i samarbeid med kommunene, og legger opp til samlinger for faglig påfyll, erfaringsutveksling og til å stimulere til samhandling mellom kommunene mht. digitalisering av tjenester. Forumet er et tilbud om en samhandlingsarena for kommunene i Sør-Trøndelag. Vi har også et uformelt samarbeid med tilsvarende aktører i Nord-Trøndelag, og sporadisk med Møre og Romsdal.

Reklamer

%d bloggere like this: