Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

DIGITAL INNOVASJON

eisgu-miniKommunikasjon er innovasjon! Mitt arbeidsområde er digital innovasjon. Jeg har blant annet arbeidet som kommunikasjons-rådgiver i privat næringsliv i 12 år, og har erfaring fra både markedsføring, innovasjon, programutvikling, CAD/CAM og internettbasert kommunikasjon siden tidlig på nittitallet. Jeg har også etablert egne bedrifter.

Eistein Guldseth, MSc
Seniorrådgiver Digital Innovasjon
Mob: +41 47 48 26

Målet er å bidra til å realisere
en større del av verdiskapingspotensialet i regionen gjennom å utnytte de mulighetene bruk av digital kommunikasjonsteknologi gir for deling og samhandling.

Digital Innovasjon skal ta utgangspunkt i dagens trender og utviklingstrekk, og bidra til at de fortrinnene bruk av slik teknologi gir med hensyn til kommunikasjon og samhandling, synliggjøres og utnyttes.  Gjennom å initiere og etablere pilotprosjekter, eller utfordre, motivere og gi råd, skal vi være en aktiv samarbeidspartner innenfor IKT feltet både internt i fylkeskommunen og eksternt blant kommuner og næringsliv.

Ressursen representerer kompetanse som kommuner, fylkeskommune og regionalt næringsliv kan benytte. Det innebærer rådgivning og fasilitering ved etablering eller utvikling av websløsninger basert på f.eks. «nye medier» og mobil infrastruktur.

%d bloggere like this: