Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Nytt digitaliseringsutvalg for kommunene i Trøndelag under oppseiling

KS etablerte i 2012 KommIT – Program for IKT-samordning i kommune-sektoren, på bestilling fra kommunene i Norge. Programmet er inne i sitt siste år nå og videreføring av aktivitetene skal vurderes ila. året. I Trøndelag har vi sett at det kan være behov for en regional koordinering for å bidra til at de nasjonale tiltakene blir realisert.

STFK – eTrøndelag har derfor tatt initiativ til å etablere et digitaliseringsutvalg (DiguT) for kommunene i Trøndelag. Vårt ønske er at DiguT – i samspill med kommunene i Trøndelag – skal være et verktøy for tjenesteutvikling støttet av gode digitale løsninger som har en forankring i felles nasjonale standarder.

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT organisering

Vi har blitt enige om å sette i gang et etableringsprosjekt som skal gå i 2015-2016 med underveisevaluering ved årsskiftet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommuner, fylkesmenn og KS i begge Trøndelagsfylkene. Utsnittet under viser noen av hovedpunktene i prosessen:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

 DiguT utdrag fra presentasjon

Det er opprettet styringsgruppe for prosjektet som 14. april 2015 vedtok både mandat og prosjektplan. Styringsgruppen består pt. av
– Karen Espelund – STFK (leder av styringsgruppen)
– Alf Petter Tenfjord – FMST
– Ole Gunnar Kjøsnes – KSST
Prosjektleder og sekretær for styringsgruppen er Asle Brustad – STFK.

Sammensetningen vil vurderes etter hvert som Nord-Trøndelag kommer mer aktivt inn i prosjektet.

 KommIT har også vært informert og involvert i prosessen og har gitt sin støtte til at det er behov for denne typen regional bistand og koordinering.

…..

Vårt mål er at vi gjennom DiguT skal gjøre det enklere for kommunene å gi innbyggere og næringsliv et reelt
Digitalt førstevalg.

Vi krysser fingre og håper at vi sammen klarer å skape en samordnet digital utvikling i

 Kreative Trøndelag – Her ailt e muli – uansett!

————————————————————————————————————————————————————–

Litt utfyllende informasjon:

 Målet for digitaliseringsutvalget er formulert slik i prosjektmandatet:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT skal - fra mandat

 

 

 

 

Målene for etableringsprosjektet er formulert slik:

(Klikk på bildet for å se forstørret versjon)

DiguT prosjektmål

Advertisements

Arkivert i:DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Stedsutvikling med digitale virkemidler: Prosjekt Nerøra

Befaring Nerøra

Tekst: Eistein Guldseth, Foto: Avisa Sør Trøndelag

Gjennom Sør Trøndelag fylkeskommunes deltakelse i EU prosjektet e-CREATE (2012-15), ble det utviklet digitale strategier og metoder for formidling av kulturarv langs kulturruter. eTrøndelag ser at denne metodikken også er meget godt egnet for bruk i stedsutviklingsprosjekter.

Orkdal Kommune ønsker å utvikle boområdet Nerøra, på Orkanger. I dag betraktes det av mange som et lavstatusområde. Området har en spennende historie, med røtter langt tilbake i tid. Industriarbeidere og fiskere bodde her – det var et arbeiderstrøk – der mange arbeidet for den kjente Thamsfamilien på sagbruket Strandheim. Det er ønskelig å utvikle området som bomiljø, der bevaring av bygningsmassen reflekterer den opprinnelige bygningsskikken mest mulig. På flere måter kan det trekkes paralleller til utviklingen av bydelen Bakklandet i Trondheim. Identiteten til Nerøra er utydelig for mange i dag grunnet liten kunnskap. En sentral målsetting er å øke attraktiviteten gjennom å bruke historien til å etablere og utvikle en identitet for området.

Første fase består i å etablere en dialog mellom innbyggerne, Orkdal Kommune, politikerne og lokalt næringsliv om hvordan området skal utvikles. Denne dialogen vil være avgjørende for hvordan området blir med hensyn til restaurering av eksisterende bygningsmasse, og om det er grunnlag for utvikling av små virksomheter som kan bidra til å skape liv og aktivitet.

Hovedfokus i første fase vil derfor være på å endre diskursen om Nerøra gjennom en bevisstgjøring om områdets historie/kultur. Dette skal blant annet skje gjennom etableringen av små turstier, der sentrale kulturminner/hus blir merket med QR koder som gjør det mulig å knytte historier direkte til objektet, og lar brukeren laste ned informasjon i form av dramatiserte historier i form av video, lyd og bilder til mobiltelefonen. Dette bidrar til en større følelse av autentisitet.

Fra Sør Trøndelag fylkeskommune er det Eistein Guldseth, Rådgiver Digital Innovasjon ( Regional Utvikling,eTrøndelag) og Antikvar Trond Eide ( Regional utvikling, Areal og miljø)som er ansvarlig. På laget har de masterstudenter fra NTNU, som skal gjøre grunnlagsarbeid både innenfor kommunikasjon og arkitektur/bevaring. Orkdal Kommune og Orkdal Historielag er også involvert.

Avisa Sør Trøndelag lagde denne reportasjen fra første befaring med studentene 25.02.2015

Arkivert i:DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiver

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 26,145 sjeler har brukt tid på oss.