Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Sør-Trøndelag fylkeskommune og SINTEF baner vei for ny teknologi

Kristin Prestvold presenterer kulmin.no

Tekst:  Christina Wår Hanssen

Sør-Trøndelag fylkeskommune har blitt partner i et EU-prosjekt sammen med SINTEF. Hensikten med prosjektet er å øke brukeres interesse for kulturarven, og EU har vist sin entusiasme ved å bevilge nesten 6 millioner kroner til de to norske aktørene.

Bakgrunnen for prosjektet er at lav interesse for kulturminner i Europa har ført til at disse blir sett på som en dårlig utnyttet ressurs. Det har tidligere blitt gjort forsøkt på å øke interessen ved å ta i bruk forskjellige digitale medier, men effekten har vært marginal. Prosjektet, som heter ”TAG Cloud” er ett samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og FoU-aktører fra blant annet Storbritannia og Spania. De tilbyr en radikalt ny tilnærming til utviklingen av personlige kulturopplevelser, basert på å aktivisere brukeren i deres møte med kulturminner og slik øke interessen for dem. Både SINTEF og fylkeskommunen mener dette vil hjelpe til med å bevare kulturarven i tillegg til å utnytte potensialet i kulturminnene.

Aktive opplevelser

Helt konkret skal TAG Cloud utvikle et sømløst skybasert system av informasjon om vaner, motiver for bruk og individuelle preferanser knyttet til det digitale innholdet i et kulturobjekt. Et slikt kulturobjekt kan for eksempel være en gjenstand, bygning eller ett område. Mens fokuset innen kulturminneteknologi hittil har vært basert på informasjon fra kuratorer og institusjoner, vil informasjonen hentet inn fra det skybaserte systemet gjøre det mulig å produsere skreddersydde kulturopplevelser basert på informasjon fra brukerne selv. I praksis vil det si at besøkende kan aktivt etablere egne erfaringer, skape dem, dele dem med andre og legge til informasjon om sine opplevelser innenfor sosiale medier, og slik bli end del av kulturminnet selv.

Samarbeid

Det var SINTEF som tok initiativ til å bli med på dette prosjektet, og deres oppgave er å lede arbeidsgruppen som skal utarbeide teknologien som trengs for å gjennomføre prosjektet. Fylkeskommunes vil deretter uføre brukertester av disse verktøyene i forskjellige pilotprosjekt knyttet til ulike museer og kulturinstitusjoner i Sør-Trøndelag. På den måten vil det være mulig å utforme teknologien slik at den blir så godt tilpasset brukerne som mulig. Gro-Anita Mortensen fra fylkeskommunen sier at fylkeskommunen er veldig glad for å kunne ta del i et slikt banebrytende prosjekt, men hun presiserer at det er fortsatt for tidlig å si noe om hvilke erfaringer som kan komme ut av det.

 Gode fremtidsutsikter

EU har så stor tro på dette prosjektet at de i tillegg til å gi det toppskår i sine evalueringer ønsker å bevilge rundt 30 millioner norske kroner, hvorav 6 millioner skal fordeles på Sør-Trøndelag fylkeskommune og SINTEF. I skrivende stund er SINTEF i forhandlinger med Kommisjonen om prosjektkontrakten, og selv om det ser veldig lovende ut vil det ta tid før en signert avtale er på plass og arbeidet kan starte.

Les mer på http://mid-norway.no/sor-trondelag-fylkeskommune-og-sintef-baner-vei-for-ny-teknologi/

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.