Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Kulturrådet gir 320 000 i støtte til TAG CLOUD

TAG CLOUD logo

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Norsk kulturråd gir 320 000 kroner i støtte til prosjektet TAG CLOUD: Innholdsproduksjon og nettverk.

Hensikten med prosjektet er å binde sammen de allerede pågående internasjonale satsingene våre Tag Cloud og e-CREATE, for å skape økt interesse for- og engasjement i kulturarv og kulturminner gjennom nyskapende og inkluderende formidling.

På den ene siden vil vi gjennom TAG CLOUD utvikle prototyper på delingsteknologi. På den andre siden vil eCreate utvikle digital infrastruktur for distribusjon av innhold. I skjæringspunktet mellom disse prosjektene ser vi en mulighet til å utvikle nytt innhold og formidlingsformer, og med en mulighet til å implementere det i vår kulturformidling regionalt.

Prosjektet har også fått 100 000 kr, pr år i de tre prosjektårene fra Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag. Total prosjektramme, vil ved fullfinansiering være på rundt 4.5 millioner kroner over tre år.

Det vi har søkt støtte til er i hovedsak to innsatsområder:

1. Etablere et nettverk som kan virke på tvers av prosjektene, institusjonene og sektorene for å sikre nyskapende og framtidsrettet formidling.

Vi vil etablere et nettverk for formidling og kompetansedeling i skjæringspunktet mellom EU prosjektene og andre viktige initiativer og prosjekter. Nettverket vil ha forgreininger nasjonalt til Kulturrådet, og regionalt gjennom en lang rekke samarbeidspartnere på tvers av fagmiljø og institusjoner. Her er samspillet mellom eksperter og forskere internasjonalt i TAC CLOUD, nasjonalt gjennom SINTEF og Norsk kulturråd og gjennom en rekke viktige regionale aktører det viktige. Vi vil:

  • Arrangere møter, konferanser og møteplasser for å spre og skape kunnskap.
  • Delta på arenaer der vi kan spre kunnskap fra prosjektet
  • Koordinere fagspesifike kurs, møter eller workshop.

2. Fokus på innholdsproduksjon og formidling

Vi skal også ansette en prosjektmedarbeider som både kan produsere innhold i samarbeid med institusjonene, koordinere innkjøp og produksjon av innhold. Stillingen skal lyses ut på nyåret.

Vi gleder oss til å starte opp og ser fram til utrolig mange spennende samarbeidsprosjektet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnerne er:
SINTEF
Museene i Sør-Trøndelag
Statsarkivet i Trondheim
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
NEXT MEDIA
Fagenhet for videregående opplæring ved framsIKT
Den Kulturelle skolesekken, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.