Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Digitalisering viktig for å skape vekst i kreative næringer

Tekst og foto: Gro-Anita Mortensen

I en pressemelding laget av EU-kommisjonens eContentplus program ber man medlemslandene styrke innsatsen knyttet til digitalisering av kulturarven. I tillegg til å oppfordre offentlige institusjoner til å bruke flere ressurser på å digitaliserer kulturhistorisk materiale, oppfordrer EU-kommisjonen også disse institusjonene til å involvere næringslivet.

Man ønsker å sette den digitale dagsorden for å fremme økt digitalisering av kulturarven. Det er vel liten diskusjon om at disse ressursene har en høy egenverdig, men i denne sammenheng ses digitaliseringen som en nøkkel til å fremme vekst i de europeiske kreative næringene.

Konkret skal det digitaliserte materialet gjøres tilgjengelig via Europeana, det europeiske digitale bibliotek, arkiv og museum. Dette er allerede en stor og ikke minst viktig database med 19 millioner objekter. Men for å nå målet om 30 millioner objekter tilgjengelig innen 2015, oppfordrer man de lokale myndigheten om å prioritere å utvikle strategier som sikre at nytt materiale gjøres tilgjengelig.

 Sitat fra Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden: «Europa har sandsynligvis verdens største kulturarv. Vi har ikke råd til at gå glip af de muligheder, der ligger i digitalisering, hvilket ville føre til en kulturel tilbagegang. Digitaliseringen bringer kulturen direkte ind I folks stuer og er en værdifuld kilde til uddannelse, turisme, spil, animation samt hele den kreative industri. Investering i digitalisering vil skabe nye virksomheder og nye jobs.”

Etter et raskt, og ikke særlig vitenskapelig søk i Europena, med Norsk Kulturråd som leverandør får jeg opp 798.691 treff. Det er slett ikke verst, og et ytterligere søk på Trøndelag ga meg et antall på 32.676 objekter.  

Dersom digitalisering av kulturarven er viktig i Europa for å styrke de kreative næringene, er det vel liten tvil om at det samme gjelder lokalt her hos oss i Trøndelag. Det blir spennende å se hvordan Kulturrådet følger opp dette initiativet nasjonalt. 

I Trøndelag er det viktig å styrke innsatsen. Jeg vet at arbeidet prioriteres internt i institusjonene, spørsmålet er om den innsatsen kan styrkes? Et annet spørsmål er jo om vi vil kunne få en mer målrettet og kvalitativt god digitalisering ved at vi går sammen på tvers av sektorer, institusjoner og privat næringsliv. Altså at vi samler oss og lager en felles strategi for digitalisering av kulturarven i Sør-Trøndelag. 

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 333 sjeler har brukt tid på oss.