Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Spennende e-Create kick-off i Milano

Fra pressekonferansen i Vigevano. F.v Marilena Baggio (Lombardia), Jean Dimas Malot (Niverlan), Eistein Guldseth (STFK), Frank Thager (Lead Partner), Ken Gerricke(Lead Partner)

Tekst: Eistein Guldseth Foto: Gro-Anita Mortensen

Kick-off konferansen ble arrangert 27-29 juni i Vigevano utenfor Milano. Dette var første formelle samling for alle de 13 partnerne.  At konferansen foregikk i en kirke var uvant, men gav det hele et kulturelt bakteppe som løftet arrangementet.  Fra Sør Trøndelag fylkeskommune deltok Gro Anita Mortensen og Eistein Guldseth fra eTrøndelag, Kristin Prestvold fra KULMIN, samt Randi Reese og Hans S.U. Wendelboe fra Regional Utviklingskomite´. Dagl. leder i Trådløse Trondheim, Thomas Jelle var også med oss som deltaker i ekspertpanelet som diskuterte trådløs fremtid – muligheter og erfaringer. Konferansen presenterte et mangfold av europeiske IKT-prosjekter rettet inn mot bruk av smarttelefoner og trådløsteknologi.

Dette utgjør samlet sett et meget spennende erfaringsgrunnlag å arbeide videre på, for i eCreate skal erfaringer fra prosjekter som har blitt gjennomført i de forskjellige europeiske regionene benyttes aktivt. I forkant av konferansen hadde alle partnerne derfor sendt inn beskrivelser av tidligere prosjekter, eller «good practices», som det heter. Av 49 innsendte ble det gjennom avstemning blant partnerne valgt ut 13 «good practices», som skal gjennomgås mer detaljert i andre workshops i løpet av prosjektet. Sør Trøndelag fylkeskommunes KULMIN, ved Kristin Prestvold, ble valgt ut som en av de 13. En del av konferansen var satt av til korte presentasjoner av disse.

eCreate skal utvikle teknologi- og tjenestemodeller som gir flere og rikere opplevelser på stedet (der og da), og indirekte et bedre reiselivstilbud langs kulturruter i regionene. IKT og utvikling av stedsbaserte (trådløse) tjenester for smarttelefoner er derfor i fokus. Entreprenørskap og kompetanseheving innen bruk av IKT i reiselivsbedrifter står også sentralt.Derfor var en del av konferansen viet oppstart av pilotprosjektet som er en del av eCreate.

Pilotprosjektet handler om å utvikle en nedlastbar «app» for smarttelefoner/ nettbrett med kultur og reiselivsinformasjon for turister eller andre «områdebrukere» i relasjon til kulturruter / kulturminner. STFK v/eTrøndelag har et spesielt ansvar sammen med den franske partneren Niverlan når det gjelder pilotprosjektet, og skal i den forbindelse bl.a være vertskap for en internasjonal workshop 3-5 desember 2012 med dette som tema.

Neste workshop skal avholdes på Cerveny Hradek Castle i Jirkov, Tsjekkia 08-10 oktober 2012.

Reklamer

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 333 sjeler har brukt tid på oss.