Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Robert Palmer kommer, kommer du på Kultur på nett 2013?

ntnu

Tekst: Gro-Anita Mortensen og foto: Eistein Guldseth

Significant global and national influences are forcing governments, arts councils and cultural organisations across Europe to re-consider how cultural policy-making linking to cultural creation, production and distribution should be encouraged and financed. The impact of economic restructuring, austerity measures and the changing role of government are one set of powerful factors. Other dominant factors include the impact of digitalization and new technologies, and the development of new cultural consumption patterns, especially within a new generation of cultural consumers. 

Det kulturelle landskapet er i endring, hevder Robert Palmer tidligere direktør for demokratisk styring, kultur og mangfold i Europarådet. I sitt foredrag på Kultur på nett 2013, vil han snakke mer om hvordan vi må endre måten vi tenker rundt kulturpolitikk i dag.

Direktør internett og nye medier Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, følger opp med NOU 2013:2 «Hindringer for en digital verdiskaping». Dette følges opp med den brennferske Handlingsplanene for kultur og næring, som skal lanseres i disse dag.

Samlet håper vi dette vi gi nye innfallsvinkler til digital verdiskaping, både politisk og praktisk.

Meld deg på Kultur på nett 2013, påmeldingsfrist 1. april.

Påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Velkommen til Trondheim!!!

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , ,

Kultur på nett 2013 – Digital verdiskapning 22. og 23. april Britannia Hotel Trondheim

ntnu

Tekst: Gro-Anita Mortensen Foto: Eistein Guldseth

Kultur på nett 2013 vil sette lys på hindringer og muligheter knyttet til digital verdiskaping, både politiske og konkret innenfor ulike virksomhetsområder. Hva finnes, hva gjøres og hvordan skal vi forholde oss til dette er sentral tematikk.

Årets konferanse vil ha to innfallsvinkler:

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

I januar kom «Hindringer for en digital verdiskaping» – NOU 2013:2. I løpet av kort tid kommer også Handlingsplanen for kultur og næring, og Kulturutredningen 2014 (NOU) er like om hjørnet. Disse dokumentene vil samlet gi oss retningen på digital utvikling og verdiskapning de nærmeste årene. Hvilke føringer ligger her, hvilke muligheter og hindringer – og ikke minst, hvilke tiltak og støtteordninger iverksettes for å øke den digitale verdiskapingen.

På konferansens første dag får vi de overordnede perspektiver, hindringer og muligheter for digital verdiskaping, men også konkrete eksempler på de mulighetene og virkningen av åpne data som allerede er der.

På konferansen andre dag er fokuset satt på produkt- og tjenesteutvikling, og hvordan man lykkes i en digital økonomi? Ole-Petter Nyhaug starter dagen frisk med å innlede om hvordan nye forbrukertrender skaper muligheter i den digitale økonomien. Dette følges opp med tematisering av muligheter og hindringer innenfor musikk, film, digitalt innhold.

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

Pris er 1.100 kr pr dag dersom du melder deg på en enkelt dag, og 1.600 kr for begge dagene.

Nå kan du også melde deg på konferansen: http://bit.ly/YqK7yP

Vi gleder oss!  –

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , , , , , , , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.