Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

TAG CLOUD – eTrøndelag partner i internasjonalt forskingsprosjekt

Tekst: gro-anita.mortensen@stfk.no

eTrøndelag er partner i det internasjonalt forskningsprosjekt TAG CLOUD (EU – 7 rammeprogram) der vi og SINTEF IKT er de norske partnerne. Undertittelen på prosjektet er: TAG CLOUD Technologies lead to Adaptability & lifelong engagement with culture throughout the CLOUD.

Utgangspunktet for prosjektet er at kulturminner er en viktig ressurs i Europa som i liten grad blir utnyttet. En av årsakene er at folk flest i liten grad interesserer seg for dem. TAG CLOUD tilbyr en radikalt ny tilnærming til utviklingen av personlige kulturelle opplevelser. Hensikten er å øke brukernes interesse for kulturarven.

Det er viktig at eTrøndelag bidrar i denne typen satsingen, er at dem kan bidra til hente inn nye samarbeidspartnere til regionen. IKT er global og det er viktig å spille på lag med miljøer som ligger i front. Dette er vesentlig fordi det sikrer regionale aktører spisskompetanse, enten det er innenfor reiseliv, FoU eller på tjenesteutvikling.

For å få dette til vil vi jobbe sammen med Museene i Sør-Trøndelag, for å skape nytt innhold til de eksisterende gjenstandssamlingene. Samtidig med at det utvikles prototyper på nye tjenestestrukturer på toppen av disse databasene. eTrøndelag sin hovedrolle i prosjektet er utover nytt innhold og tjenester, å sikre at de nye tjenestene er  tilpasset brukergruppene. Vi skal i samarbeid med videregåendeskoler drive aktiv brukertesting av løsningene og prototypene. I tillegg til kulturminneforvaltningen skal bidra med innhold knyttet til kulturminner.

Det kommer mer informasjon om prosjektet, så det er bare å følge med på bloggen.

Dersom du synes dette er veldig interessant, kan du ta kontakt med Gro-Anita Mortensen for å delta på vår oppstart og scenariodag 2. oktober.

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 377 sjeler har brukt tid på oss.