Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Forhåndsomtale: Kultur på nett 2013 – Digital verdiskapning Trondheim 22. og 23. april

grafikkort3

Tekst: Gro-Anita Mortensen Foto: Eistein Guldseth 

Mye av dagens verdiskaping skjer i en digital kontekst. Det finnes muligheter til det, men også hindringer for det, noe som er tema i NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping og den kommende handlingsplan for næring og kultur.

Dette er en kort forhåndsomtale av konferansen Kultur på nett 2013 – Digital verdiskaping.

Sted: Britannia hotell, der man fram til  mandag 18. mars kan bestille hotellrom til konferansepris under bookingkoden blokk ID 1252294

Team:

Det er viktig at man kjenner til de mulighetene som finnes for både å kunne fortelle gode historier og til å skape framtidsrettet digitalt innhold, og dermed etablere en infrastruktur ulike aktører kan bygge framtidige forretningmodeller på.Årets konferanse vil derfor ha to deler:

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

Både bedrifter og kulturinstitusjoner må utvikle et bevisst forhold til hvordan de digitale mulighetene kan utnyttes, enten for å øke publikumsinteressen eller for å etablere næring som utnytter de muligheten den digitale hverdagen åpner for.

Program for Kultur på nett 2013 og påmelding kommer i løpet av noen uker, men sett av datoen og gled deg til lærerike dager i Trondheim.

Arrangører for konferansen er:

VRI Trøndelag

Norsk kulturåd  

Og Sør-Trøndelag fylkeskommune, ved eTrøndelag.

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , , , ,

Kulturrådet gir 320 000 i støtte til TAG CLOUD

TAG CLOUD logo

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Norsk kulturråd gir 320 000 kroner i støtte til prosjektet TAG CLOUD: Innholdsproduksjon og nettverk.

Hensikten med prosjektet er å binde sammen de allerede pågående internasjonale satsingene våre Tag Cloud og e-CREATE, for å skape økt interesse for- og engasjement i kulturarv og kulturminner gjennom nyskapende og inkluderende formidling.

På den ene siden vil vi gjennom TAG CLOUD utvikle prototyper på delingsteknologi. På den andre siden vil eCreate utvikle digital infrastruktur for distribusjon av innhold. I skjæringspunktet mellom disse prosjektene ser vi en mulighet til å utvikle nytt innhold og formidlingsformer, og med en mulighet til å implementere det i vår kulturformidling regionalt.

Prosjektet har også fått 100 000 kr, pr år i de tre prosjektårene fra Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag. Total prosjektramme, vil ved fullfinansiering være på rundt 4.5 millioner kroner over tre år.

Det vi har søkt støtte til er i hovedsak to innsatsområder:

1. Etablere et nettverk som kan virke på tvers av prosjektene, institusjonene og sektorene for å sikre nyskapende og framtidsrettet formidling.

Vi vil etablere et nettverk for formidling og kompetansedeling i skjæringspunktet mellom EU prosjektene og andre viktige initiativer og prosjekter. Nettverket vil ha forgreininger nasjonalt til Kulturrådet, og regionalt gjennom en lang rekke samarbeidspartnere på tvers av fagmiljø og institusjoner. Her er samspillet mellom eksperter og forskere internasjonalt i TAC CLOUD, nasjonalt gjennom SINTEF og Norsk kulturråd og gjennom en rekke viktige regionale aktører det viktige. Vi vil:

  • Arrangere møter, konferanser og møteplasser for å spre og skape kunnskap.
  • Delta på arenaer der vi kan spre kunnskap fra prosjektet
  • Koordinere fagspesifike kurs, møter eller workshop.

2. Fokus på innholdsproduksjon og formidling

Vi skal også ansette en prosjektmedarbeider som både kan produsere innhold i samarbeid med institusjonene, koordinere innkjøp og produksjon av innhold. Stillingen skal lyses ut på nyåret.

Vi gleder oss til å starte opp og ser fram til utrolig mange spennende samarbeidsprosjektet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnerne er:
SINTEF
Museene i Sør-Trøndelag
Statsarkivet i Trondheim
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
NEXT MEDIA
Fagenhet for videregående opplæring ved framsIKT
Den Kulturelle skolesekken, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 377 sjeler har brukt tid på oss.