Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

På nett med innbyggerne?

Møte med Bill Gates Oslo, 16. mai 2011. Foto: Statsministerens kontor

Tekst: Gro-Anita Mortensen og foto Statsministerns kontor.

Det høres kanskje ikke revolusjonerende ut når Jens Stoltenberg 11. april i år sier at digital kommunikasjon skal være brukernes hovedregel for kontakt med offentlig forvaltning, men det er det sannelig!

Stoltenberg vil ta i bruk IKT til å gjøre offentlige tjenester bedre, enklere og mer effektive. IKT gjør det mulig å møte folk og næringsliv der de er, når de selv ønsker det. Den statlige forvaltningen, i første omgang, skal så langt som mulig være tilgjengelig på nett. I praksis betyr det at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. Hypotesen er at en digitalisert forvaltning vil effektivisere måten det offentlige jobber på og frigjøre ressurser til de store velferdsoppgavene. Og kanskje er det slik?

Min personlige erfaring med å bruke nettet til å sjekke og levere selvangivelsen, er at det i tillegg til å være en enkel tjeneste å ta i bruk også gir meg noe mer. Jeg føler at tjenesten gjør at jeg faktisk forstår mer av hvordan min egen skatt beregnes, og jeg føler meg som en mer aktiv deltaker i prosessen. I tillegg får jeg et raskt innblikk i hvordan ståa er:  Restskatt eller ferie? Jeg mener selvfølgelig, nedbetaling av gjeld…

Det er enklere for meg å bestille et nytt pass på nettet, de har jo alle opplysningene om meg allerede. Og i kontakt med NAV sitt skjemavelde, ja så har jeg selv etter lang universitetsutdanning møtt min overmann. Jeg forstår ikke hva de spør om eller hva jeg skal svare? Kanskje vil det bli letter på nett?

Digitaliseringsprogrammet rekker mye lengre enn de tjenesten jeg pr i dag er i dialog med staten om, og helt ærlig så vet jeg ikke helt når jeg er i dialog med staten, fylket eller kommunen? Jeg er i kontakt med offentlige forvaltning og det er egentlig greit nok for meg. Og sånn er det med Digitaliseringsprogrammet også. Det  retter seg mot tjenester som ligger i skjæringspunktet mellom statlige og kommunale tjenester. Som barnetilsyn, skole, boliger og byggesaksopplysninger og bytte av fastlege.  Vi som jobber i offentlig sektor og kjenner den godt, vet at veien blir lang. Selv om det etableres en felles plattform for digitale tjenester, så krever det økt kompetanse på det digitale området i kommunene og hos fylkemenn også, og ikke minst hos brukerne.

I programmet framhever man fire viktige tiltak for å gjennomføre digitalt førstevalg.

Først må man etablere en felles løsning for elektronisk ID, det er en forutsetning for enkle og sikre digital tjenester.  Elektronisk identifikasjon basert på et høyt sikkerhetsnivå er avgjørende, og selv om dette er et teknisk spørsmål, har det vist seg at det er utfordrende å finne en felles identifikasjon. Tillit til og sikkerheten bak løsningen vil være avgjørende. Sensitiv informasjon må IKKE komme på avveie. Og i praksis blir det en utfordring å få brukeren, enten det er næringslivet eller privatpersoner, til å ta i bruk disse tjenestene. Ved siden av teknisk utstyr og nettilgang,  forutsetter det kompetanse på bruk av nettjenester og ikke minst en vilje til å gjøre det i befolkningen.

For det andre utvikle digitale tjenester på en felles tekniske plattform. I den forbindelse er det å få på plass en sikker, digital postkasse til alle innbyggere og bedrifter avgjørende. Hensikten er at all digital post fra forvaltningen skal komme på et sted. Det legger jo til grunn at løsningene skal utvikles sentralt, men like fullt at de må implementeres lokalt.

For det tredje blir det et felles offentlig register som skal understøtte den digitale forvaltningen. Det blir også en felles ordning for kontaktinformasjon og reservasjon mot digital post. Mange tjenester er allerede digitalisert, men potensialet er fremdeles stort.

For det fjerde skal man endre forvaltningsloven og gå gjennom lover og forskrifter for å fjerne hindre mot digitalisering av forvaltningen. Det vil i praksis medføre at mange personer får endrede arbeidsoppgaver og ikke minst arbeidsprosesser. Det forutsetter at man jobber med kompetanseheving, organisasjonsutvikling og at man legger til rette for gode endringsprosesser.

Målet om bedre og mer effektive offentlige tjenester er viktig. Det er derfor viktig at alle bidrar til å realiserer intensjonen om at vi alle skal få et digital førstevalg. På nett med innbyggerne har startet opp, nå må vi alle bidra til å realiserer dette spranget. Vi i eTrøndelag ser fram til at Regjeringens strategi for IKT og verdiskaping som blir lagt fram i løpet av 2012 – «Digital agenda». Vi er klare til å ta tak i utfordringene fra et regionalt perspektiv. Det vil være spennende å knytte utprøvingen av dette i trønderske kommuner med forskning på de nye tjenestene. Da kan vi kanskje, i løpet av relativt kort tid, kunne si noe om hvorvidt tjenestene oppleves som bedre. Om digitale arbeidsprosessene frigjør ressurser til andre velferdsoppgaver? Og om forvaltningen oppleves som enklere å være i kontakt med?

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, DIGITAL KULTURUTVIKLING, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR, , , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.