Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Kultur på nett 2013: Digital verdiskaping – teori og praksis

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Kultur på nett 2013 setter digital verdiskaping på agendaen. Men hva er nå egentlig det?

Dette handler om hvordan vi kan hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer vår virksomhet for å få en økonomisk gevinst gjennom bedre forretningsmodeller eller ved å spare ressurser gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy.

Best mulig bruk av de digitale mulighetene, økonomisk verdiskaping, er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. Hvordan kan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler leve av det de produserer? Hvordan lage forretningsmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Hvordan kan kulturinstitusjoner drive best mulig? Hvordan kan man skape verdier i en digital virkelighet?

Næringsaspektet er sentralt, ja, det handler om å tjene eller spare penger. Penger man kan bruke til å utvikle nye tjenester, ansette mennesker eller effektivisere eksisterende virksomhet. Dette kommer direktør internett og nye medier Torgeir Waterhouse i IKT Norge til å snakke mer om når han presentere NoU Hindringer for digital verdiskaping.

 Men det handler også om å skape kulturelle verdier, legge til rette for en demokratisering av kunnskap og opplevelser. Det handler også om identitet, og det å øke verdien av det stedet du bor på gjennom å få tilgang til nye tjenester.

På Kultur på nett 2013 vil vi få presentert de nasjonale føringene og perspektivene som ligger til grunn på støtteordninger og innsatsområder. Men det handler også om å inspirere gjennom å vise noen av de nye tjenestene og noe av dem som lykkes med å skape verdier i en digital virkelighet. Vi vil se både på tjenester som bidrar til å bygge identitet, demokratisere kunnskap, produsere musikk gjennom nye forretningsmodeller, samt se på hvordan digital formidling av kulturminner faktisk gir en merverdi til den trønderske kommunen Rissa.

Program og påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.