Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Kultur på nett 2013 – Digital verdiskapning 22. og 23. april Britannia Hotel Trondheim

ntnu

Tekst: Gro-Anita Mortensen Foto: Eistein Guldseth

Kultur på nett 2013 vil sette lys på hindringer og muligheter knyttet til digital verdiskaping, både politiske og konkret innenfor ulike virksomhetsområder. Hva finnes, hva gjøres og hvordan skal vi forholde oss til dette er sentral tematikk.

Årets konferanse vil ha to innfallsvinkler:

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

I januar kom «Hindringer for en digital verdiskaping» – NOU 2013:2. I løpet av kort tid kommer også Handlingsplanen for kultur og næring, og Kulturutredningen 2014 (NOU) er like om hjørnet. Disse dokumentene vil samlet gi oss retningen på digital utvikling og verdiskapning de nærmeste årene. Hvilke føringer ligger her, hvilke muligheter og hindringer – og ikke minst, hvilke tiltak og støtteordninger iverksettes for å øke den digitale verdiskapingen.

På konferansens første dag får vi de overordnede perspektiver, hindringer og muligheter for digital verdiskaping, men også konkrete eksempler på de mulighetene og virkningen av åpne data som allerede er der.

På konferansen andre dag er fokuset satt på produkt- og tjenesteutvikling, og hvordan man lykkes i en digital økonomi? Ole-Petter Nyhaug starter dagen frisk med å innlede om hvordan nye forbrukertrender skaper muligheter i den digitale økonomien. Dette følges opp med tematisering av muligheter og hindringer innenfor musikk, film, digitalt innhold.

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

Pris er 1.100 kr pr dag dersom du melder deg på en enkelt dag, og 1.600 kr for begge dagene.

Nå kan du også melde deg på konferansen: http://bit.ly/YqK7yP

Vi gleder oss!  –

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , , , , , , , , , , ,

Forhåndsomtale: Kultur på nett 2013 – Digital verdiskapning Trondheim 22. og 23. april

grafikkort3

Tekst: Gro-Anita Mortensen Foto: Eistein Guldseth 

Mye av dagens verdiskaping skjer i en digital kontekst. Det finnes muligheter til det, men også hindringer for det, noe som er tema i NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping og den kommende handlingsplan for næring og kultur.

Dette er en kort forhåndsomtale av konferansen Kultur på nett 2013 – Digital verdiskaping.

Sted: Britannia hotell, der man fram til  mandag 18. mars kan bestille hotellrom til konferansepris under bookingkoden blokk ID 1252294

Team:

Det er viktig at man kjenner til de mulighetene som finnes for både å kunne fortelle gode historier og til å skape framtidsrettet digitalt innhold, og dermed etablere en infrastruktur ulike aktører kan bygge framtidige forretningmodeller på.Årets konferanse vil derfor ha to deler:

Dag 1. Digital verdiskaping: Perspektiver, hindringer og muligheter

Dag 2. Produkt- og tjenesteutvikling: Hvordan lykkes i en digital økonomi?

Både bedrifter og kulturinstitusjoner må utvikle et bevisst forhold til hvordan de digitale mulighetene kan utnyttes, enten for å øke publikumsinteressen eller for å etablere næring som utnytter de muligheten den digitale hverdagen åpner for.

Program for Kultur på nett 2013 og påmelding kommer i løpet av noen uker, men sett av datoen og gled deg til lærerike dager i Trondheim.

Arrangører for konferansen er:

VRI Trøndelag

Norsk kulturåd  

Og Sør-Trøndelag fylkeskommune, ved eTrøndelag.

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.