Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

DIGITAL INFRASTRUKTUR

Infrastruktur er en av flere viktige forutsetninger for å sikre et konkurransedyktig næringsliv, bolyst i regionen, og en aktiv dialog mellom det offentlige og innbyggerne i regionen. Ta kontakt med meg  for mer konkret informasjon om planlagte prosjekter og utbygging, eller andre spørsmål vedrørende fylkeskommunens bred-båndsatsing og mobildekning.

Pål M. Dahlø
Prosjektdriver for IKT-Infrastruktur .
Tlf: +47 73 86 63 32 / Mob: +47 942 78

Følgende prosjekter er avsluttet/gjennomført:

  • Full BREDDE 1.0 dekker områder i kommunene Selbu, Røros, Hitra, Agdenes, Osen, Hemne, Orkdal, Midtre-Gauldal og Holtålen.
    Fullført og avsluttet i januar 2008. Total kostnadsramme på ca 10 millioner.
  • Full BREDDE 2.0 dekker områder i kommunene Frøya, Hitra, Rissa, Snillfjord og Klæbu. Fullført og avsluttet i august 2008. Total kostnadsramme på ca 4 millioner.
  • Full BREDDE 3.0 dekker områder i kommunene Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord, Snillfjord, Hemne, Røros, og Melhus. Fullført og avsluttet i desember 2008. Total kostnadsramme på ca 22 millioner.

Full BREDDE 4.0 skal sørge for å dekke det som finnes av manglende bredbåndsdekning i Sør-Trøndelag.  Full BREDDE 4.0 er en prosjektoverbygning for flere utbyggingsprosjekter og gjennomføres fortløpende i perioden 2009 – 2012. Kartlegging er i all hovedsak fullført, men vi er fremdeles interessert i tilbakemeldinger om mangledne dekning.
Det er gjennomført/skal gjennomføres prosjekter i følgende kommuner: Rennebu, Osen, Meldal, Oppdal, Roan, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Røros, Skaun, Holtålen, Midtre-Gauldal, Åfjord, Hitra, Tydal, Frøya og Bjugn. All utbygging er samarbeidsprosjekter mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og de respektive kommunene. Inntil 50 % finansieres gjennom tildelte øremerkede midler fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Full BREDDE 5.0 er også igangsatt og har oppgradering som hovedmål. Tiltak gjennomføres i kommuner hvor bredbånd er tilgjengelig, men ikke har en kapasitet som kan skaleres eller gi den nødvendige hastighet. Grensen går her normalt rundt 2 Mbit/s. Her det allerede fullført prosjekter i Oppdal, Hemne og Røros. Totalt sett i disse tre kommunene vil ca 4000 husstander få mulighet for kapasitet på mer enn 50 Mbit/s. Det skal videre lages en plan for ytterligere oppgradering i flere kommuner. Aktuelle kommuner er Bjugn, Rissa, Tydal, Selbu og Malvik.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune fokuserer også på kommunale enheter (eks skoler, sykehjem og rådhus) samt næringsliv i distriktene. Her er my allerede løst, men det er enkelte utfordringer ennå.

Mobildekning
Fylkeskommunens oppgave når det gjelder mobiltelefoni er todelt.

Vi kartlegger problemområder mht dekning og vil vurdere videre innsats for å øke denne. Inntil videre tar vi imot meldinger om hvor det ikke finnes dekning, eller er dårlig dekning.

Det er gjennomført en dekningsanalyse i 14 kommuner og samarbeidsprosjekter er etablert i 10 av disse. Målet er at det skal bygges minst en basestasjon i hver av områdene i løpet av 2010/2011. De deltagende kommunene er Melhus, Åfjord, Roan, Rissa, Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes/Orkanger, Bjugn og Røros/Tydal.

Fylkeskommunen deltar også med representanter i Telenors dekningsfond.
I 2008 ble midlene i dekningsfondet for Sør-Trøndelag benyttet i Åfjord kommune. I 2010 vil midlene benyttes i Melhus kommune.

Reklamer

%d bloggere like this: